Article_top

- Натискът върху бюджета на НЗОК е неимоверен и той е свързан с възникнали извънредни плащания по линия на преодоляване на кризата от COVID-19.

- Бюджетът на Касата за 2021 г. мина и беше приет на второ и окончателно четене в парламента миналата седмица. 

- НЗОК не решава кой лекарствен препарат да бъде включен или изключен от Позитивния лекарствен списък и съответно от реимбурсация.

- НЗОК не оспорва преимуществата на препарата откъм медицинска гледна точка, както и лечебните ползи, и перспективите от неговото прилагане.

- Анализът на бюджетното въздействие показва към този момент невъзможност  за покриване увеличение на разходите  на НЗОК (с приблизително 14,5 млн. лв. първата година и до близо с 43 млн. лв. петата година)

- Лечението на подобни социално-значими заболявания с висока тежест за пациентите и обществото, се финансират не чрез солидарните здравнозастрахователни фондове, а чрез специални държавни програми през Министерствoтo на здравеопазването.

Това са някои от пунктовете в подробния отговор на Националната здравноосигурителна каса на запитване на Клуб Z защо препарат (spinraza (nusirensen), който е от ключово значение за поддържането на пациенти, страдащи от рядкото заболяване спинална мускулна атрофия (СМА), не е включен в списъка за реимбурсиране от НЗОК за догодина.

Поводът - емоционално отворено писмо на пациентите със СМА до медиите.

Задочен адресат на писмото беше управителят на НЗОК проф. д.р Петко Салчев. Причината - подписал е становище, според което единственият регистриран у нас медикамент за лечение на хора с коварната болест няма да попадне в Позитивния лекарствен списък и за догодина. Лекарството е ключово за пациентите със СМА, Касата поема лечението на деца с диагнозата, но не и на навършили пълнолетие. В момента в България има около 50 пациенти над 18 г., страдащи от заболяването. 

Въпреки положителните становища на експертите това да се случи, управителят на касата смята, че би имало "неприемливо високо бюджетно въздействие", се твърдеше в писмото. Той беше наречен и Повелител на живота.

"Това становище е присъда за болните от СМА над 18 г., защото Повелителят на живота  определя цената на техния като "неприемливо висока".  И очевидно не намира нищо драматично в това, защото според него „здравната каса е обществена институция, която е защитник на парите на гражданите, които са здравноосигурени лица“ – цитат от негово интервю през юни тази година.

Той говори за пари, а липсват думите здраве и живот!  И доказателство за това му убеждение е и становището за болните от СМА", се казваше още там.

Ето и обяснението на НЗОК по случая:

1. Професор д-р Салчев не дава и не формира еднолично становища от името на НЗОК  и в цитирания случай (по-точно в намека за такъв) управителят на НЗОК  в качеството си на представляващ институцията по закон е подписал становище на база на решение на Специализирана комисия в състава на НЗОК, която се произнася по докладите за оценка на здравните технологии (ОЗТ), предоставени от НСЦРЛП (Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти).

2. За конкретния случай комисията се произнесла в няколко аспекта, които са отразени в становище на НЗОК, подписано от проф.д-р Салчев в качеството му на управител. Тъй като става дума за конфиденциална служебна кореспонденция, може само най-общо да се каже следното:

- НЗОК няма забележки по пълнотата и обективността на оценката.

- НЗОК не оспорва преимуществата на препарата откъм медицинска гледна точка, както и лечебните ползи, и перспективите от неговото прилагане.

- Препаратът е одобрен от 4 агенции в ЕС, цитирани в доклада за ОЗТ – във Великобритания, Франция, Германия и Швеция, но в тези страни достъпът на пациентите е договорен при специални схеми от типа на стратегии за намаляване на риска, разписани в специални договори,  брой и подбор на пациентите, правила за начало и край на терапията и други.

- Анализът на бюджетното въздействие показва към този момент невъзможност  за покриване увеличение на разходите  на НЗОК (с приблизително 14,5 млн. лв. първата година и до близо с 43 млн. лв. петата година), при добавяне на нова пациентска популация и в условията на вече приключила бюджетна процедура и утвърден бюджет.

Цялостното становище на НЗОК се намира в НСЦРЛП, както и Докладът за ОЗТ, въз основа на който то е изготвено .

Важно е да се знае, че НЗОК покрива плащания, в т. ч. за лекарствени продукти, в рамките на определения всяка година бюджет на институцията, който се гласува от Народното събрание. Второто и окончателно четене и гласуване на бюджета на НЗОК за 2021 г. мина миналата седмица в пленарна зала.

На фона на ситуацията към момента натискът върху бюджета на НЗОК  е неимоверен и той е свързан с възникнали извънредни плащания по линия на преодоляване на кризата от COVID-19. Отделно трябва да се отчита факта, че за 2021 г. резервът на НЗОК беше разпределен предварително и няма опция за включване на нови молекули за реимбурсация „ад хок“, като е очевидно, че разходи за цитирания продукт за новата популация задължително осигурени лица не са били предвидени в проектобюджета за 2021 г., не по вина на НЗОК.

Важно е да се припомни още веднъж, че НЗОК не решава в крайна сметка кой лекарствен препарат да бъде включен или изключен от Позитивния лекарствен списък и съответно от реимбурсация, а само дава свое становище към НСЦРЛП, пречупено само и единствено през наличността на бюджетни  финансови средства за разплащане и на фона на тази наличност, дали има реална възможност дадено ново лечение (нова лекарствена технология) да бъдат поети за реимбурсиране. Окончателното решение принадлежи по закон на НСЦРЛП.

В заключение трябва да се отбележи , че в преобладаващия брой страни членки на ЕС, в т. ч. и в цитираните в ОЗТ доклада държави, лечението на подобни социално-значими заболявания с висока тежест за пациентите и обществото, се финансира не чрез солидарните здравнозастрахователни фондове, а чрез специални държавни програми през Министерствoтo на здравеопазването.

 

- Натискът върху бюджета на НЗОК е неимоверен и той е свързан с възникнали извънредни плащания по линия на преодоляване на кризата от COVID-19.

- Бюджетът на Касата за 2021 г. мина и беше приет на второ и окончателно четене в парламента миналата седмица. 

- НЗОК не решава кой лекарствен препарат да бъде включен или изключен от Позитивния лекарствен списък и съответно от реимбурсация.

- НЗОК не оспорва преимуществата на препарата откъм медицинска гледна точка, както и лечебните ползи, и перспективите от неговото прилагане.

- Анализът на бюджетното въздействие показва към този момент невъзможност  за покриване увеличение на разходите  на НЗОК (с приблизително 14,5 млн. лв. първата година и до близо с 43 млн. лв. петата година)

- Лечението на подобни социално-значими заболявания с висока тежест за пациентите и обществото, се финансират не чрез солидарните здравнозастрахователни фондове, а чрез специални държавни програми през Министерствoтo на здравеопазването.

Това са някои от пунктовете в подробния отговор на Националната здравноосигурителна каса на запитване на Клуб Z защо препарат (spinraza (nusirensen), който е от ключово значение за поддържането на пациенти, страдащи от рядкото заболяване спинална мускулна атрофия (СМА), не е включен в списъка за реимбурсиране от НЗОК за догодина.

Поводът - емоционално отворено писмо на пациентите със СМА до медиите.

Задочен адресат на писмото беше управителят на НЗОК проф. д.р Петко Салчев. Причината - подписал е становище, според което единственият регистриран у нас медикамент за лечение на хора с коварната болест няма да попадне в Позитивния лекарствен списък и за догодина. Лекарството е ключово за пациентите със СМА, Касата поема лечението на деца с диагнозата, но не и на навършили пълнолетие. В момента в България има около 50 пациенти над 18 г., страдащи от заболяването. 

Въпреки положителните становища на експертите това да се случи, управителят на касата смята, че би имало "неприемливо високо бюджетно въздействие", се твърдеше в писмото. Той беше наречен и Повелител на живота.

"Това становище е присъда за болните от СМА над 18 г., защото Повелителят на живота  определя цената на техния като "неприемливо висока".  И очевидно не намира нищо драматично в това, защото според него „здравната каса е обществена институция, която е защитник на парите на гражданите, които са здравноосигурени лица“ – цитат от негово интервю през юни тази година.

Той говори за пари, а липсват думите здраве и живот!  И доказателство за това му убеждение е и становището за болните от СМА", се казваше още там.

Ето и обяснението на НЗОК по случая:

1. Професор д-р Салчев не дава и не формира еднолично становища от името на НЗОК  и в цитирания случай (по-точно в намека за такъв) управителят на НЗОК  в качеството си на представляващ институцията по закон е подписал становище на база на решение на Специализирана комисия в състава на НЗОК, която се произнася по докладите за оценка на здравните технологии (ОЗТ), предоставени от НСЦРЛП (Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти).

2. За конкретния случай комисията се произнесла в няколко аспекта, които са отразени в становище на НЗОК, подписано от проф.д-р Салчев в качеството му на управител. Тъй като става дума за конфиденциална служебна кореспонденция, може само най-общо да се каже следното:

- НЗОК няма забележки по пълнотата и обективността на оценката.

- НЗОК не оспорва преимуществата на препарата откъм медицинска гледна точка, както и лечебните ползи, и перспективите от неговото прилагане.

- Препаратът е одобрен от 4 агенции в ЕС, цитирани в доклада за ОЗТ – във Великобритания, Франция, Германия и Швеция, но в тези страни достъпът на пациентите е договорен при специални схеми от типа на стратегии за намаляване на риска, разписани в специални договори,  брой и подбор на пациентите, правила за начало и край на терапията и други.

- Анализът на бюджетното въздействие показва към този момент невъзможност  за покриване увеличение на разходите  на НЗОК (с приблизително 14,5 млн. лв. първата година и до близо с 43 млн. лв. петата година), при добавяне на нова пациентска популация и в условията на вече приключила бюджетна процедура и утвърден бюджет.

Цялостното становище на НЗОК се намира в НСЦРЛП, както и Докладът за ОЗТ, въз основа на който то е изготвено .

Важно е да се знае, че НЗОК покрива плащания, в т. ч. за лекарствени продукти, в рамките на определения всяка година бюджет на институцията, който се гласува от Народното събрание. Второто и окончателно четене и гласуване на бюджета на НЗОК за 2021 г. мина миналата седмица в пленарна зала.

На фона на ситуацията към момента натискът върху бюджета на НЗОК  е неимоверен и той е свързан с възникнали извънредни плащания по линия на преодоляване на кризата от COVID-19. Отделно трябва да се отчита факта, че за 2021 г. резервът на НЗОК беше разпределен предварително и няма опция за включване на нови молекули за реимбурсация „ад хок“, като е очевидно, че разходи за цитирания продукт за новата популация задължително осигурени лица не са били предвидени в проектобюджета за 2021 г., не по вина на НЗОК.

Важно е да се припомни още веднъж, че НЗОК не решава в крайна сметка кой лекарствен препарат да бъде включен или изключен от Позитивния лекарствен списък и съответно от реимбурсация, а само дава свое становище към НСЦРЛП, пречупено само и единствено през наличността на бюджетни  финансови средства за разплащане и на фона на тази наличност, дали има реална възможност дадено ново лечение (нова лекарствена технология) да бъдат поети за реимбурсиране. Окончателното решение принадлежи по закон на НСЦРЛП.

В заключение трябва да се отбележи , че в преобладаващия брой страни членки на ЕС, в т. ч. и в цитираните в ОЗТ доклада държави, лечението на подобни социално-значими заболявания с висока тежест за пациентите и обществото, се финансира не чрез солидарните здравнозастрахователни фондове, а чрез специални държавни програми през Министерствoтo на здравеопазването.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията