Държавната компания "Автомагистрали" в момента изпълнява 7 договора на Агенция "Пътна инфраструктура", без фирмата да е избрана в конкурентна среда и отворен търг. Общата стойност на проектите е 3 425 780 590 лв., като най-големите от тях са за доизграждане на магистрала "Хемус" - 1 380 000 000 лв., и за модернизация на пътя Видин - Ботевград - 1 083 000 000 лв. Друг договор е за укрепване на 74 участъка от пътища, засегнати от "геодинамични процеси и явления" (свлачища), като цената е почти 570 000 000 лв.

И всичката тази работа "Автомагистрали" върши с под 400 души, назначени на трудов договор. Като 26 от тях се занимават със счетоводството на фирмата от патримониума на МРРБ, инженерите по пътно строителство са общо 9, строителните инженери също 9, по трима са заетите щатове за проектанти и инвеститорски контрол, геодезистите са 11 на брой, 1 геолог, 6 електроинженери и най-интересното - точно 41 работници "строителство и поддръжка на пътя". Останалите работещи в държавната компания са шофьори на тежкотоварна техника - 162-ма, и 20 души "оператори на машини". 

Все пак в сравнение с началото на 2019 г., малко след като получи първата огромна поръчка без конкурс - за "Хемус", държавната компания е назначила двойно повече служители, купила е и малко техника. Тогава работниците с все управленския персонал бяха точно 146.

А като стана дума за машини - 7-те си договора с държавата, подписани без търг, "Автомагистрали" реализира с налични 114 камиона до 30 тона, 17 камиона с бордови крап, една машина "Крамер" за мостови съоръжения, 13 багера от различни видове, 2 влекача с ремарке и 1 челен товарач. Останалата налична техника са лекотоварни автомобили, бусове и др. 

Всичко това става ясно от последователна кореспонденция в рамките на писмения парламентарен контрол между министърката на регионалното развитие Петя Аврамова, под шапката на чието ведомство е "Автомагистрали", и депутата от левицата Георги Свиленски и негови колеги. Единият отговор е от началото на ноември, а другият - от началото на декември тази година. Преди 10-ина дни самата Аврамова увери в интервю за бТВ, че всичката информация, която е искана от дружеството и неговия принципал, е надлежно предоставена на заявителя. Обясни, че данните за договорите, по които работи държавната компания и как точно става това и се разходва паричният ресурс, са предоставени на депутатите в парламентарния контрол. 

Преглед на отговорите обаче оставя малко по-различно впечатление. Във въпроса, на който министърката отговаря на 2 декември, присъства въпрос: 

"Каква част от възложените обекти дружеството изпълнява със собствени ресурси и каква част чрез подизпълнители? Има ли наета механизация от други фирми и ако да - какъв е нейният вид и брой, какъв е размерът на наема/възнаграждението за ползването й?"

Министър Аврамова се е подписала под това, че "в случаите, когато е налице подизпълнител по договор, това е посочено в подадената от дружеството оферта. В останалите случаи "Автомагистрали" ЕАД изпълнява възложените дейности със собствен ресурс." В превод - това би следвало да значи, че описаните 7 договора за над 3,4 млрд. лв. би следвало да се изпълняват със "собствен ресурс". Според Закона за обществените поръчки не може да има подизпълнители, когато дейностите са възложени по т.нар. ин хаус процедура - тоест на държавна фирма, чийто принциал е и възложител. Министърката не отговаря на въпросите за броя, вида и цената на наетата техника. Казва, че има такава, но договорите били сключвани за кратки периоди от време и за различни дейности - наем на механизация, доставка на материали и т.н., - затова и обобщение не може да се направи. А "заплащането на наетата механизация се извършва на база изпълнен брой машиносмени". Цени няма. Имена на компании - също. 

През ноември подобни данни, поискани от Свиленски, отново липсват въпреки уверенията на министърката, че е предоставила всичката поискана информация. Тогава става ясно само, че "Автомагистрали" има сключени 405 договора с партньори контрагенти и 60 с клиенти. Договорите имат характер на "рамкови споразумения". Имена няма. Цени - също. 

В началото на 2019 г. отново се водеше битка, за да се разбере кои от играчите в строителния бранш работят с държавата, която строи "със собствен ресурс". От МРРБ предоставиха информация, след като от БСП обявиха кои според тях са компаниите, които реално ще строят северната магистрала. И за да ги "опровергае", министерството обяви, че има договори - тоест рамкови споразумения, само с 2 от споменатите от социалистите фирми - мастодонтите в бранша - "ПСТ груп" и "Главболгарстрой".

Тогава договори имаше и с фирмите ЗП „Андрей Иванов Андреев“, „Миро транс 86“ ЕООД, „Боби 66“ ООД, „Бобо 5 и синове“ ООД, ЕТ „Палина – Зафир Иванов“, ЕТ „Бовема – Тодор Павлов“ - за наем на техника. През последното тримесечие на 2018 г. „Автомагистрали“ ЕАД сключва споразумения за наем на техника, за доставка на строителни материали и за изпълнение на отделни видове дейности с още 8 фирми – „ПСТ груп“ ЕАД, „Инфрастроежи“ ООД, „Грома холд“ ЕООД (това е новото име на небезизвестната строителна компания "Агромах" - б.р.), „ГБС - инфраструктурно строителство“ АД, „Геострой“ АД, „Инжстройинженеринг“ ЕООД, „Галчев инженеринг“ ЕООД и „Пътища и мостове“ ЕООД.

Сега - както вече научихме, споразуменията и договорите са над 400 на брой. 

На 25 ноември от БСП внесоха проект на решение с искане Сметната палата да направи пълен одит на обществените поръчки, възложени на "Автомагистрали" ЕАД в периода от 2016-а до края на 2020 г. Темата трябва да се гледа в регионалната комисия в Народното събрание. Засега не е насрочено заседание с тази точка в дневния ред, преди казусът да стигне - ако стигне - до пленарната зала (има опция БСП да поиска включването на темата в първото заседание на НС за някой от следващите месеци в т.нар. ден на опозицията, но така и така без вот от управляващото мнозинство Сметната палата няма как да бъде задължена да направи одит - б.р.).