Не е необходимо да има специална фигура на прокурор, който да има правомощия да разследва обвинител №1.

Това се казва в становище, подписано от заместничка на Иван Гешев - Даниела Машева, което прокуратурата е изпратила до Народното събрание. То е по предложенията на ГЕРБ и Обединените патриоти за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдебната власт.

Депутати от управляващата коалиция в началото на декемри излязоха с предложения за законодателни промени, с които се създава фигурата на прокурор, който да може да разследва главния прокурор.

За разлика от предишния законопроект на правителството (който бе замразен) този прокурор трябва да се избира от пленума на ВСС, но с обикновено мнозинство. Кабинетът, в лицето на бившия вече министър на правосъдието Данаил Кирилов, предлагаше изборът да се прави от Прокурорската колегия с мнозинство от 2/3.

 

"Законодателната инициатива е вследствие доклада на ЕК за върховенството на закона, тълкувателното решение на Конституционния съд, както и мненията на Венецианската комисия по законопроекта за изменение и допълнение на НПК, внесен от Министерския съвет през миналата година. Законодателната инициатива касае създаването на фигурата на разследващ прокурор главния прокурор. Тази законодателна инициатива е за промени в НПК и промени в Закона за съдебната власт", обяви Десислава Атанасова при представянето на предложението. 

Според днешното становище на прокуратурата, изпратено до депутатите, и сегашната законодателна уредба дава възможност за провеждане на разследване срещу главния прокурор.

Тя застъпва тезата, че и в момента няма пречки за провеждането на разследване срещу главния прокурор от всеки компетентен прокурор, ако са налични достатъчно доказателства за виновността на обвинител №1 в извършване на престъпление от общ характер.

Машева се позовава и на решението на Конституционния съд от юли 2020 г. по въпроса за надзора за законност и методическото ръководство на главния прокурор, което е цитирано многократно и от самия Гешев, отбелязва правният сайт lex.bg.

"По време на проверка или разследване по сигнал срещу главния прокурор той запазва конституционното си положение на главен прокурор, но придобива и ново правно положение на проверявано по сигнала или разследвано лице. Негово задължение е на общо основание да понесе последиците от разследването или проверката, като то произтича от правилото "никой не може да бъде съдия сам на себе си", се посочва в становището на прокуратурата.

Машева изтъква, че всеки прокурор се подчинява само на закона, когато извършва проверка срещу обвинител №1. В тези случаи надзорът за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по чл.126, ал.2 от Конституцията, са изключени, заявява заместничката на Иван Гешев.

„Всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви привилегии, основани на обществено положение (чл.6 от КРБ). Този принцип сам по себе си създава невъзможност от възползване на главния прокурор от каквито и да било привилегии, отличаващи го от всички останали граждани. При наличие на данни или доказателства за извършено от него престъпление, същият няма никакви законови правомощия да влияе върху процесуалното развитие на случая“, пише тя до Народното събрание.

Според аргументите "против" в становището главният прокурор няма право и не може да контролира решенията на обвинителите по отношение на което и да било лице, срещу което се извършват действия по служба. Заместничката на Гешев напомня, че от 2016 г. прокуратурата е единна, но не и централизирана.

„Прокурорите са подчинени само на закона. Същите са свободни съобразно вътрешното си убеждение да вземат решения, независимо за кое лице се отнасят, и тези решения не могат да се контролират от главния, прокурор. Дори по линия на служебния контрол не би могло да се стигне до произнасяне на главния прокурор по преписки и дела срещу него предвид общата забрана за произнасяне за самия себе си и гаранциите за противодействие срещу подобни действия“, твърди Машева

А след това добавя: 

„При така съществуващата нормативна уредба, в действителност, в Прокуратурата ежегодно постъпват множество сигнали срещу главния прокурор, по които прокурорите съобразно компетентността си работят и се произнасят по същество, както и по всички останали преписки. Стандартът е един и същ, независимо от служебното положение на лицето, срещу което е насочен сигналът. В тази връзка не са констатирани законодателни пречки или практически затруднения при прилагането на закона“.