След като редица европейски държави, в това число и България, обявиха временно преустановяване на ваксинацията с препарата на „АстраЗенека“, днес от компанията излязоха с нова актуализирана позиция, в която уверяват, че не само няма риск за здравето на имунизираните, ами и се наблюдава по-нисък брой на случаите на тромбози, които би имало иначе без имунизиране.

Днешната позиция надгражда вчерашната, разпространена отново до медиите.

В нея се отчита, че към 8 март в ЕС и Великобритания са съобщени 15 събития на дълбока венозна тромбоза и 22 събития на белодробна емболия сред лица, получили ваксината. 

„Това са значително по-малко събития от тези, които биха възникнали в неваксинирано население от 17 млн. души. Честотата е сходна с тази на разрешените за употреба ваксини срещу COVID-19“, подчертават от компанията.

Оттам твърдят, че на практика броят на случаите на тромбози, съобщени в тази група, е по-нисък от стотиците случаи, които биха възникнали в общото население.

Става въпрос за 17 милиона лица, ваксинирани вече с препарата, на базата на които от „АстраЗенека“ правят тези заключения. 

„Не са установени данни за повишен риск от белодробна емболия, дълбока венозна тромбоза или тромбоцитопения в нито една възрастова група, пол, партида или в никоя отделна страна“, пише още в позицията на производителя на Оксфордската ваксина.

Според компанията „в клиничните проучвания, въпреки че броят на тромботичните събития е малък, те са по-рядко срещани във ваксинираната група. Няма също така доказателства за увеличено кървене при над 60 000 участници, включени в изпитванията“.

„Няма проблеми с качеството, свързани с която и да е партида на нашата ваксина, използвана в Европа или която и да било друга част на света. Европейските здравни власти провеждат допълнителни анализи, при които до този  момент не са открити отклонения и няма повод за безпокойство“, допълват от компанията, производител на Оксфордска ваксина, като се визира и първоначалното спиране на ваксинацията с една конкретна партида, прераснало в спиране на целия процес.

Ето и пълния текст на позицията:

„АстраЗенека“ изразява увереност в безопасността на ваксината срещу COVID-19, която е базирана изцяло на ясни научни доказателства. Безопасността е от фундаментално значение и компанията постоянно проследява профила на безопасност на своята ваксина. 

При внимателен преглед на наличните данни от повече от 17 млн. лица, имунизирани с ваксината срещу COVID-19 на Оксфорд - „АстраЗенека“ в Европейския съюз и Великобритания, не са установени данни за повишен риск от белодробна емболия, дълбока венозна тромбоза или тромбоцитопения в нито една възрастова група, пол, партида или в никоя отделна страна.

Към дата 08.03.2021 г. в ЕС и Великобритания са съобщени 15 събития на дълбока венозна тромбоза и 22 събития на белодробна емболия сред лица, получили ваксината. 

Това са значително по-малко събития от тези, които биха възникнали в неваксинирано население от 17 млн. души. Честотата е сходна с тази на разрешените за употреба ваксини срещу COVID-19.

Месечният доклад за безопасност ще стане публично достъпен на страницата на Европейската агенция по лекарствата през тази седмица в съответствие с извънредните мерки за прозрачност за СOVID-19.

В допълнение, в клиничните проучвания, въпреки че броят на тромботичните събития е малък, те са по-рядко срещани във ваксинираната група. Няма също така доказателства за увеличено кървене при над 60 000 участници, включени в изпитванията.

Ан Тейлър, Chief Medical Officer, каза: „Около 17 млн. души в ЕС и Обединеното кралство са получили нашата ваксина до този момент и броят на случаите на тромбози, съобщени в тази група, е по-нисък от стотиците случаи, които биха възникнали в общото население. Естеството на пандемията доведе до повишено внимание към отделните случаи и ние прилагаме по-строги от обичайните стандарти след прилагане на ваксината, за да осигурим безопасността на населението.“

Няма проблеми с качеството, свързани с която и да е партида на нашата ваксина, използвана в Европа или която и да било друга част на света. Европейските здравни власти провеждат допълнителни анализи, при които до този момент не са открити отклонения и няма повод за безпокойство. В хода на производство на ваксината „АстраЗенека“ партньорите на компанията и повече от 20 независими лаборатории провеждат над 60 теста за качество. Всички те трябва да посрещнат стриктните критерии за качествен контрол, като тези данни се предоставят на регулаторните власти във всяка страна или регион за независим преглед, преди да бъде освободена всяка партида в съответната страна.

Основен наш приоритет е безопасността на населението. Компанията внимателно проследява този въпрос, но до този момент няма установена причинно-следствена връзка между приложението на ваксината и събитията. За да успеем да се справим с пандемията, е важно хората да се ваксинират съгласно националните ваксинационни планове.