Днес е открита процедурата по кандидатстване по програмата за Патронажна грижа в София, съобщиха от общината. Целта на проекта е да се подкрепят и подпомогнат хора с увреждания, възрастни, такива в невъзможност за самообслужване и други лица от уязвими групи, поставени под карантина заради COVID-19.

От проекта могат да се възползват и хора от рисковите групи за заразяване с коронавируса. Общо до два часа дневно екипи от общината ще извършват различни видове дейности за подкрепа на потребителя в дома му в продължение на 12 месеца.

В добавка се оказват и почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, както и психологическа подкрепа и консултиране. Ще се доставят както храна от първа необходимост, така и лекарства. Екипите ще помагат да плащане на битови сметки и със заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги.

Патронажната услуга е едното от основните действия по проекта - другото включва неспециализиран персонал, който ще работи по превенция на разпространението на вируса в 90-те столични социални услуги, делегирани от държавата.

Желаещите да получат партонажна грижа могат да получат повече информация в работно време на следните телефони, в зависимост от района, в който живеят:

Район "Витоша" – моб. тел.: 0887 002 877
Район "Възраждане" – тел. 02 980 46 60; 02 981 43 64; 02 987 07 94
Район "Изгрев" – тел. 02 970 10 63
Район "Красно село" – тел. 02 895 11 03; моб. тел. 0884 005 393; моб. тел. 0882 301 162
Район "Младост" – тел. 02 906 76 14; 02 906 76 72
Район "Надежда" – тел. 02 495 11 72
Район "Оборище" – тел. 02 815 76 41; моб. тел. 0882 471 179;
Район "Овча купел" – моб. тел. 0884 804 740
Район "Панчарево" – моб. тел. 0882 541 653; 0889 402 532
Район "Средец" – моб. тел. 0885 326 269
Район "Триадица" – моб. тел. 0888 773 025
За останалите райони – тел. 02 803 59 12; 02 803 59 01 (обхваща районите "Кремиковци", "Лозенец", "Люлин", "Подуяне", "Сердика", "Слатина", "Студентски", "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Искър", "Красна поляна" и "Нови Искър").