Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за цифрово удостоверение за COVID-19.

То трябва да улесни свободното движение в Европа по време на пандемията. Документът ще бъде достъпен в цифров или хартиен формат и ще гарантира, че притежателят му е бил ваксиниран, има отрицателен тест или се е възстановил от болестта.

На практика това са три отделни удостоверения. Обща рамка на ЕС ще позволи на държавите членки да издават сертификати, които след това ще бъдат приемани в други държави от Съюза.

Това споразумение е първата стъпка за възстановяване на Шенгенското пространство, коментира Хуан Фернандо Лопес Агилар – председател на парламентарната Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Тя трябва да одобри представения текст на 26 май. След нея това трябва да направят Европейският парламент на пленарна сесия в началото на юни, както и Съветът на ЕС.

Регламентът на ЕС за цифровото удостоверение за COVID-19 трябва да бъде в сила в продължение на 12 месеца. Удостоверението няма да бъде предварително условие за упражняване на правото на свободно движение и няма да се счита за документ за пътуване.

Бюджетна подкрепа за тестове на достъни цени

В подкрепа на наличността на „тестове на приемливи цени и достъпни за всички“ Европейската комисия пое ангажимент да мобилизира най-малко 100 милиона евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа за закупуването на тестове за заразяване със SARS-CoV-2 с цел издаване на удостоверение за COVID-19. Това трябва да бъде от полза по-специално за лицата, които ежедневно или често преминават границите, за да отидат на работа или училище, да посетят близки роднини, да потърсят медицински грижи или да се грижат за близки, както и за основни работници.

Преговарящите се споразумяха, че при необходимост трябва да бъдат мобилизирани допълнителни средства от над 100 милиона евро. Това ще стане при условие, че те бъдат одобрени от бюджетните органи.

Допълнителни ограничения за пътуване – само при надлежна обосновка

Страните членки на ЕС не трябва да налагат допълнителни ограничения за пътуване като карантина, самоизолация или изследване, освен ако мерките не са необходими и пропорционални за опазване на общественото здраве в отговор на пандемията. Те трябва да вземат предвид и наличните научни данни, включително епидемиологичните данни, публикувани от Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Останалите държави от ЕС и Комисията е необходимо да бъдат уведомени за тези мерки най-късно 48 часа предварително.

Ваксини

Страните членки трябва да приемат удостоверенията за ваксинация, издадени в други държави от ЕС, на лица, на които е поставена ваксина, разрешена за употреба в ЕС от Европейската агенция по лекарствата (EАЛ). В момента това са „Пфайзер/„Бионтех“,  „Модерна“, „АстраЗенека“ и „Янсен“.

Държавите ще решават дали да приемат удостоверения за ваксинация, издадени в други страни членки в съответствие с националните процедури за спешно разрешаване, или за ваксини, изброени от Световната здравна организация (СЗО) за спешна употреба.

Гаранции за защита на данните

Удостоверенията, както и автентичността на електронните печати в документа, ще бъдат проверявани, за да се предотвратят измами и фалшифициране. Личните данни, получени от сертификатите, не могат да се съхраняват в приемащите държавите членки. Няма да има и централна база данни, създадена на равнище ЕС.

Списъкът на субектите, които ще обработват и получават данни, ще бъде публичен. Така гражданите ще могат да упражняват правата си за защита на данните.