Европейският парламент прие на пленарно заседание в Страсбург новите регламенти за  цифровия сертификат на ЕС за COVID-19.

Регламентът за граждани на ЕС бе одобрен с 546 гласа „за“, 93 „против“ и 51 „въздържал се“. Този за граждани на трети държави бе приет 553 гласа „за“, 91 „против“ и 46 „въздържал се“.

Сертификатът ще бъде издаван безплатно от националните органи и ще бъде наличен в цифров или хартиен формат, съдържащ QR код.

Документът ще удостоверява, че притежателят му е ваксиниран срещу COVID-19, разполага със скорошен отрицателен резултат от направен тест, или се е възстановил от вируса.

На практика ще се издават три отделни сертификата. Обща рамка на ЕС ще гарантира, че те са оперативно съвместими и проверими в целия Съюз. Тя също така ще предотвратява измами и фалшифициране.

Системата трябва да се прилага от 1 юли за период от 12 месеца. Сертификатът няма да бъде предварително условие за упражняване на правото на свободно движение и няма да се счита за документ за пътуване.

Допълнителни ограничения - само с надлежна обосновка

Страните от ЕС няма да могат да налагат допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на сертификати като например карантина, самоизолация или извършване на тест, освен ако те са необходими и пропорционални за опазване на общественото здраве. Ще трябва да бъдат взети предвид научните доказателства, включително епидемиологичните данни, публикувани от Европейския център за превенция и контрол върху заболяванията (ECDC). Мерките следва да бъдат съобщени по възможност 48 часа предварително на другите страни членки и на Европейската комисия. Обществеността трябва да получи 24-часово предизвестие.

Тестовете -  на приемливи цени

Страните членки се насърчават да осигурят широко достъпно тестване на приемливи цени. По настояване на ЕП Комисията обеща да мобилизира 100 милиона евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа. Така държавите ще могат да закупуват тестове за издаване на цифрови сертификати на ЕС за направен тест за COVID-19.

Ваксини

Всички страни от ЕС членки трябва да приемат сертификати за ваксинация, издадени в други страни членки за ваксини, разрешени от Европейската агенция по лекарствата (EАЛ). Държавите ще решат дали да приемат и сертификати за ваксини, разрешени съгласно националните процедури за издаване на разрешения, или за ваксини, включени в списък на Световната здравна организация (СЗО) за употреба при извънредни ситуации.

Гаранции за защита на данните

Всички лични данни трябва да бъдат обработвани в съответствие с Общия регламент за защитата на данните. Сертификатите ще бъдат проверявани офлайн, а лични данни няма да бъдат съхранявани.

Какво предстои

След като бъде приет от Съвета и публикуван в Официален вестник на ЕС, текстът ще влезе в сила незабавно и ще започне да се прилага от 1 юли.