Апелативният специализиран наказателен съд отмени първата присъда на Румен Овчаров, но въпреки това го признава за виновен в безстопанственост за концесията на Мини "Бобов дол". И налага същото като размер наказание - 2 години условно, само че с 4 г. изпитателен срок.

Интересно е, че така Овчаров, чийто мандат като енергиен министър е по време на Тройната коалция между БСП, НДСВ и ДПС, става първият осъден министър на две инстанции от специнституциите, за които в обществото се води дебат за смисъла от съществуването им (за 10 г. от сформирането на Спецпрокуратурата и Съда, само зам.-министъра Христо Ангеличин бе признат за виновен на първа инстанция и после оправдан, б.р.)

Драстично се променя ситуацията с щетата, която според съда той трябва да плати на държавата - в първоинстанционната присъда, четена на 1 август 2020 г., се признаваше граждански иск на държавата срещу него за 16 556 344,68 лева.

Сега Апелативните магистрати приемат, че щетата е в размер на 2 659 040,60 лв., като го оправдава за разликата до първоначално поисканите от прокуратурата 24 455 474,80 лв., Отхвърлени са обаче изцяло предявените гражданси искове, т.е. той няма да плаща.

Овчаров не може и да заема ръководни държавни длъжности 3 г.

Ведно с него се осъжда условно и съпроцесникът му Пламен Евтимов, изпълнителен директор на мините (забележителното в това дело е, че няма никакви правни последици за концесионера, който ги е получил - дружества от патримониума на Христо Ковачки, б.а.).

Ана Янева е оправдана. 

Както е известно, срещу Овчаров тече и второ дело в Спецсъда - за договора с "Атомстройекспорт" за доставка на оборудване от АЕЦ Белене. То касае действия от 2006 г. и още не може да тръгне.

Ето и пълния текст на съобщението на съда:

Апелативен специализиран наказателен съд отмени присъда на Специализиран наказателен съд по НОХД № 1635/2019 г. и вместо нея постанови нова, с която призна подсъдимия Румен Овчаров за виновен в извършване на умишлена безстопанственост по чл.219 ал.4 вр. ал.3 вр. ал.2 от НК, от която са настъпило значителни щети в размер на „Мини Бобов дол" в размер на 2 659 040,60 лв., като го оправда за разликата до 24 455 474,80 лв.
На основани чл.54 от НК на подсъдимия Овчаров е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ДВЕ ГОДИНИ, чието изпълнение е ОТЛОЖЕНО за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл.37 ал.1 т.6 от НК подсъдимият Овчаров е ЛИШЕН от правото да заема държавна длъжност в органите на държавната власт за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимия Овчаров е ЛИШЕН от правото да упражнява дейност свързана с пазене и управление на чуждо имущество за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Със същата присъда подсъдимата Ана Янева е призната за невиновна и оправдана по обвинението за извършена умишлена безстопанственост по чл.219 ал.4 вр. ал.3 вр. ал.2 вр. чл.26 ал.2 от НК от която са причинени щети в размер на 28 174 082,08 лв.

Със същата присъда подсъдимият Пламен Евтимов – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Мини Бобов дол" е признат за виновен за извършване на умишлена безстопанственост по чл.219 ал.4 вр. ал.3 вр. ал.1 от НК и от това са последвали значителни щети за предприятието в размер на 2 681 733,30 лв., като го оправда за разликата до 29 151 145,18 лв.

На основани чл.54 от НК на подсъдимият Евтилмов е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ДВЕ ГОДИНИ, чието изпълнение е ОТЛОЖЕНО за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл.37 ал.1 т.6 от НК подсъдимият Евтимов е ЛИШЕН от правото да заема ръководна длъжност в държавно предприятие, корпорация и обществена организация за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимия Евтимов е ЛИШЕН от правото да упражнява дейност свързана с пазене и управление на чуждо имущество за срок от ТРИ ГОДИНИ.