От всичките постъпили 6418 дела през м.г. в Специализирания наказателен съд, делата по същество са 174 броя (т.е., това, което публиката най-често си представя като едно "истинско" дело - с пледоарии, свидетели, присъда и пр, б.а.).

Това прави 2,71 на сто.

Другите разгледани 6244 за годината са мерки за неотклонение, искания за СРС, отстранявания от длъжност, запори и пр.

Това стана ясно на годишните отчетни доклади, представени днес от двете нива на специнституциите - първоинстанционния и апелативния спецсъд.

Днес председателите на двете съдилища - на СНС Мариета Райкова и на АСНС - Георги Ушев изнесоха данни за работата им. Всичко това става в контекст на законодателната идея - макар и стигнала доникъде при 45-ото НС, да се закрият специнституциите и последвалия бурен отпор най-вече от прокуратурата и самите спецсъдилища срещу нея.

Мариета Райкова - председател на Специализирания наказателен съд.

 

От думите на Райкова стана ясно, че за годината СНС е постановил 45 присъди (включително осъдителни и оправдателни), има 42 прекратени дела (върнати на прокуратурата заради лош обвинителен акт) и е одобрил 77 споразумения. 

Тя специално каза, че Спецсъдът е най-натовареният окръжен съд, а броят споразумения горе-долу бил толкова и при другите.

На журналистически въпрос за големия брой споразумения, се включи Георги Ушев, който елегантно прехвърли "топката" към прокуратурата. Той напомни, че споразумението се сключва между двете страни - защитата с обвиняемия и съответно прокуратурата. И особено когато последната, която по презумция охранява държавния интерес, е съгласна, работа на съда е само да регистрира споразумението дали не противоречи на закона и морала.

Райкова каза още, че през съда са минали 290 лица, от тях 220 са осъдени и 70 са оправдани.

Проверката на горната инстанция е потвърдила и изменила 24 акта на СНС, 8 са отменени и върнати за ново разглеждане, а по 8 от случаите е постановена нова присъда.

Забележително е, че на този фон Спецсъдът е издал 2798 разрешения по Закона за СРС, а постановените откази са 194.

И Райкова, и Ушев посочиха, че през особената 2020 г. имат намаление в показателите на работата, но то е заради извънредни противоепидемични мерки, отлагания, множество заболели участници в процеса и др.

Все пак - ако има добра новина, тя е че намалението в работата спрямо 2019 г. е сравнително минимално.

На свой ред Георги Ушев напомни, че в Апелативния спецсъд работят общо 15 съдии.

"Всички дела са разгледани от тези 15 съдии", каза той.

Ушев посочи, че делата при тях са с изключителна сложност и даде примери, че са проведени 608 съдебни заседания, общо магистратите са заседавали 2124 часа а - казано в томове - са разгледали 36 506 тома, внесени от прокуратурата (дефиниция за "том" няма - може да е и стотици страници, може да е и един разговор, обективиран със СРС-та, б.р.).

Разбира се - в тези числа влизат споменатите по-горе мерки за неотклонение и др.

За годината в Апелативния спецсъд са постъпили 680 дела (700 са били те за 2019 г.) от които 52 с "истинските" - въззивни наказателни дела (сравнено с 53 през предната). Частните - за които дадохме примери по-горе, са 628 (647 за 2019).

Оказва се, че и АСНС почти не отказва СРС-та на искащите органи - от 67 искания са постановени 61 разрешения и 6 отказа (за 2019-а при 50 искания са дадени 35 "да" и 15 отказа). Обаче през миналата година е имало извършена проверка от Бюрото за контрол на СРС и не са констатирани нарушения.

Като цяло Ушев даде пример за касационния контрол пред ВКС (за което на заседание на Висшия съдебен съвет миналата седмица Лозан Панов отправи упреци към магистратите от ул. "Черковна", б.р.).

Ушев каза, че от 35 акта постановени от Апелативните спецсъдии, най-висок дял са потвърдените актове - 19, от които 14 решения и 5 присъди. Отменени са 10 акта, като само 4 от тях са отменени напълно, 4 решения и 2 присъди са отменени в различни части. Изменени са 5 акта.

Погледнато дялово, близо 60 % са потвърдените, близо 30 % са отменени изцяло или частично решения и близо 15 % са изменени .

Каква е разликата?

Ушев на практика се оплака от начина, по който борави статистиката, оценявайки работата на техния съд.

Той даде следния пример: след Апелативния съд до ВКС стига дело срещу 7 лица. За 6 от тях актът на АСНС е напълно потвърден, за 7-ото са налице – обвинения за 3 престъпления. За 2 от тях също върховните съдии потвърждават присъденото от АСНС, но за едното престъпление решението им се отменя.

"По нашите статистики този акт се води отменен частично. Във всеки един от останалите апелативни съдилища това би било статистика: 6 потвърдени присъди и 1 отменена", обяви председателят на АСНС.

Така той заяви, че частично изменените им решения трябвало да се водят "потвърдени" и каза че от споменатите 5 изменени акта от Върховния съд, при 3 корекцията се състои в намаляване размера на присъдата.

"Механичното съпоставяне на натовареността на съдиите от АСНС с останалите е неудачно", не пропусна да каже той – делата били с голяма сложност, голям брой повдигнати обвинения, разпитват се много свидетели, вещи лица и т.н.

На въпрос на Клуб Z - че точно това е тема в момента във ВСС, който ще изработва критерии за цялостна оценка на специнституциите, Ушев каза, че те засега не са питани за мнение. Но ако установят в методиката неудовлетворителни неща, ще предложет промени.

Шефът на апелативния спецсъд допълни:

"Ние не се притесняваме за нашия статут – по един или друг начин, ако желаем, ние може да останем в съдебната система. Това, което ни притеснява, е накърняване на нашата незвисимост при разлеждане на делата."

А на журналистически въпрос - що за накърняване на независимостта е да се закрият дадени структури, така както са и открити от законодателя, съдиите опонираха. Те изтъкнаха идеята на несъстоялия се законопроект - че ще има "подбор" на магистрати, които да догледат делата, или щели да ги връщат на "стъпалото", на което са били преди 10 години, без да са направили дисциплинарно или друго провинение.