Очаквано: Висшият съдебен съвет остави без разглеждане като недопустимо предложението на правосъдния министър Янаки Стоилов за прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев.

Това стана с 12 “за” срещу 8 “против”, като по втория начин гласуваха включително представляващия ВСС Боян Магдалинчев, Георги Чолаков, Вероника Имова. Мотивът им обаче не е, че намират причина да бъде отстранен Гешев. А че предложението е “негодно” на друго основание.

Категорично “за” махането на главния прокурор, заел поста за мандат от 7 години през 2019 г., се обявиха само председателят на ВКС Лозан Панов, Атанаска Дишева, Олга Керелска - от съдийската квота.

Преди това: Стоилов vs. Гешев и обратното

"Не съм чувал и не съм виждал главният прокурор да е бил в Президентството!"

Тази забележителна фраза на Огнян Дамянов от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) описва реакцията сред мнозинството на ВСС срещу предложението днес на служебния правосъден министър Янаки Стоилов за задействане на процедура по "импийчмънт" на главния прокурор Иван Гешев.

Думата днес пръв взе служебният министър, който освен доклада, на който стъпва - с първоизточник вицепремиера Бойко Рашков, подреди в няколко групи мотивите си защо иска отстраняването на Гешев. 

Стоилов обяви, че главният прокурор изпълнява и трите посочени в чл. 129, ал. 3 т. 5 на Конституцията основания за предсрочно прекратяване на мандата: "тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт".

"Основната защитна теза на поддържащите главния прокурор е, че с внасянето на това предложение се посяга на независимостта на съдебната власт и прокуратурата. Възможно ли е, когато държавен орган упражнява своето правомощие, това да се тълкува като посегателство върху друг орган" попита се Стоилов.

И напомни основополагащия принцип "власт власт възпира".

"Изглежда някои бъркат независимост с недосегамост, а недосегаеми в правовата държава няма", каза той.

Стоилов напомни, че след като в продължение на години няма други, които да са задействали процедурата - "се налага да го направя аз".

Той изложи вижданията си за трите посоки на нарушенията, като посочи, че първите две - нарушенията и неизпълненията на задълженията, понякога се явяват и вопиющо нарушаване на авторитета на съдебната власт - за пред обществото, в чужбина и пр.

1. Кои са тежките нарушения:

- разгласяването на данни, придобити от СРС по досъдебни производства, което представлява нарушение на Закона за СРС.

Министърът изреди интервюта по дати (макар че после бе упрекнат, че няма конкретика в сигналите му, б.а.) като на места очевидно визираше и изявления на говорителката на прокуратурата Сийка Милева и други прокурори, но каза, че техните изяви са "по нареждане" на Гешев.

Стоилов е категоричен, че няма как прокуратурата да се оправдава с правото по НПК - с разрешение на наблюдаващия прокурор може да се оповестяват подробности по текущи разследвания, защото това му право "не се отнася до данните, събрани със СРС, защото те се подчиняват на особен режим".

- публични изявления и коментари, които показват пристрастност, предубеденост и нарушаване на презумпцията за невиновност.

Етичните правила забраняват изявления на магистрати, които изразяват пристрастност и предубеденост, многократно (Гешев) нарушава презумпцията за невиновност. По недопустим начин се възползва от поста си и нарушава множество права на лица по неприключили дела, обяви Стоилов, като напомни, че за подобни деяния България многократно е осъждана и в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

- злоупотреба с правомощия на служители от Бюрото по защита към главния прокурор.

Министърът отново припомни, че служителите на Бюрото изобщо няма как да се оправдават, че са били измежду "поканените" в сградата на президентството на 9 юли 2020 г. "В случая техният брой значително надвишава броя на служителите от НСО".

"Самият главен прокурор използва Бюрото по защита като паралелна охранителна служба", обобщи той.

- липсата на случайно разпределение на преписките, каквото е задължението по Закона за съдебната власт.

Министърът каза, че Гешев със заповеди е въвел други правила - то става с резолюция на административните ръководители.

"Резултатът е предварително предопределен чрез възлагането на дела на конкретни прокурори от СГП и Специализираната прокуратура. А част от тези прокурори са командировани от по-ниски инстанции и се създава кариерна зависимост", каза Стоилов.

(На това по-късно Гешев даде забележителния отговор, че той на никого не разпределя, освен на заместниците си. А вече те разпределят на съответния административен ръководител на дадена прокуратура, а пък той разпределя кой редови прокурор кое дело ще гледа).

2. Към графа "системно неизпълнение на служебни задължения"

- проявява непоследователност и системно бездействие по обществено значими, но неизяснени казуси и дела – включително към лица на висши държавни длъжности.

Тук очаквано Стоилов посочи: избирателен подход към замесените в източването на КТБ, отказ да се открие връзка между забогатели по незаконен начин от хазартна дейност и висши длъжностни лица, които са ръководили тази дейност, къщата в Барселона, видеозаписи с кюлчета, пачки и редица други.

Минисътрът посочи, че по изброените случаи или не се образуват дела, или липсва информация какво става с образуваните разследвания и видя в това "нееднакъв критерии при три и повече случаи".

- не е представил отчет за Бюрото по защита пред ВСС.

По закон любимата на Гешев формация се отчита на всеки 6 месеца пред ВСС и главният прокурор трябва да представя отчети за прилагане на тази защита - нещо, което той изобщо не е правил.

Докато течеше заседанието на ВСС, Агенцията за държавна финансова инспекция е влязла в подопечното на Гешев Бюро за защита, съобщи БНТ.

3. Накърняване на авторитета на съдебната власт

Стоилов специално посочи, че авторитетът на съдебната власт се накърнява и като резултат от първите две групи нарушения, но е и самостоятелно основание за предсрочно отстраняване на главния прокурор според Конституцията.

Той каза, че единствено пред магистратите отговорността е и морална и че "подчертава този факт, защото опитите да се навлезе само във формализирана казуистика, няма да даде отговор на поставените въпроси".

(Бел. ред. - може да се каже че тук напълно предугади какво ще се случи, защото ВСС бурно го атакува за това кои нарушения на Гешев са описани, кога, как, на коя дата са извършени, защото отговорността е лична и пр.).

Министърът каза още, че за разлика от другите хора, точно за магистратите – наред с останалите изисквания, Конституцията предвижда изискване за „високи нравствени качества".

"Престижът на съдебната власт е отделна точка в Конституцията – неговото накърняване е изрично посочено от конституционалиста като основание за предсрочно освобождаване."

Той даде пример само за акцията в Президентството:

"Ненужна показност и с намерение да се накърни авторитетът на държавния глава!

Тези действия са непремерени, надхвърлят границите на необходимостта и пропорционалността за постигане на целите."

Той цитира, че в отговора си по обвиненията, самият Гешев е цитирал статия "За Гешев и справедливостта" от 2 февруари 2020 г.

"В нея се казва, че той се манифестира като политическа фигура... Очевидно г-н Гешев се ласкае от тази роля, след като я включва в отговора, който е предоставен на вашето внимание."

Стоилов каза днес още, че накърняването на престижа може да е вътрешно или външно – и цитира доклада за върховенството на закона на ЕК, в който също се отбелязва голямото влияние на главния прокурор, освен над прокурорите в Съвета, но "особено на членовете на ВСС, избрани от парламента".

Той обяви още, че Върховният касационен съд е издал 33 присъди за корупция, като изцяло потвърдени са 19 от тях, и напомни, че задача на прокуратурата е не просто да създава дела, а и да ги довежда до присъда.

Стоилов се закачи и за "прокламираните едва ли не за милиарди конфискации, а всъщност за миналата година КПКОНПИ е конфискувала 12,2 млн. лв.".  (По последното - Гешев, който обича да повтаря за милиардите, контрира, че имал предвид "замразени" 3 милиарда лева, но после ги поправи на 1,5 милиарда).

Затова правя предложение да прецените налице ли е основание по чл. 129 от Конситтуцията. Ваше правомощие и отговорност е да се произнесете, обърна се към ВСС Янаки Стоилов.

 

Какво отговори Гешев

Иван Гешев взе думата и се защитава в продължение на 40 минути. Той иронично повтори, че Янаки Стоилов е от най-уважаваните професори по право (което е факт) и същевременно после му обясни, че някои от изложенията му са смешни и за студенти втори-трети курс. И го попита малко в стил "ти мене уважаваш ли ме" - дали "уважава" Павлина Панова - конституционен съдия в момента, бивш зам.-председател на ВКС и дори кандидат за председател.

Гешев подходи със снизхождение и разбиране:

"Извинявам ви се (на Янаки Стоилов) и съжалявам, че сте принуден да подпишете това предложение с ясното разбиране, че то е един политически акт на изпълнителната власт."

Много пъти той натърти, че това са служебни министри, а не били избрани от Народното събрание. Което явно не се явяваше политическо говорене, защото пък обяви, че това срещу него е политически акт, който няма "никакви юридически аргументи и в крайна сметка преследва една нелегитимна политическа цел".

"А тя основно е не отстраняване на главния прокурор, а компрометиране и делегитимиране на ВСС, овладяване на части от съдебната власт или цялата."

Гешев на няколко пъти посочи Бойко Рашков като основен виновник за случващото се и нарече доклада му "едно правно нищо".

Основните му тези бяха две - първата, че не се знае в каква процедура са - дисципинарна или друга - и напомни, че тези двама служебни министри нямат право да предлагат такава.

"Какво обсъждаме?", попита се Гешев.

И второто, на което наблегна е, че според Конституцията главният прокурор има две функции - надзор за законност и методическо ръководство над прокурорите.

"Главният прокурор не разследва, не носи отговорност за конкретни разследвания и не носи отговорност за конкретни решения!

... Това са конкретни решения на конкретни прокурори.

Тази свобода и автономност в прокуратурата е толкова издигната, че Гешев обяви, че... "не е запознат с досъдебното производство" за влизането в Президентството. Но "на база на съобщенията, които са публикувани от прокуратурата и на база изявлението на ръководителя на Специализираната прокуратура... " му станало ясно следното:

Гешев първо за пореден път изреди, че има две решение на български съд (едното за претърсване на определени кабинети) и че - както е повтарял също многократно - сградата и тези лица нямат функционален имунитет.

Той посочи (въпреки че, както каза, се запознал от медиите), че редът, за да те пуснат в сградата бил това да направи главен секртар - "който към момента се казвал Димитър Стоянов", или началник на кабинет "който тогава се казвал Методи".

"Сградата се охранява от НСО – не е вярно, че има нахлуване. Показани са разрешенията от съда, както действа всеки следовател и прокурор...

След това  – доколкото ми обясниха колегите – е проведен 15-минутен разговор с едно от двете лица. След това това лице ги е завело до кабинетите, а след това е записано в протоколите, както изисква НПК.

Ето това, ако някой смята, че е нахлуване, аз не мога да му забраня да интерпретира по този начин .

Гешев повтори, че "няма как без пропуски да влязат" прокурори в президентството, а че са поканени всъщност от един от двамата споменати. Срещу споменатите обществени реакции, за които го критикуват - главният прокурор "извади" позиции в обратна посока от Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите (без спомене, че всички те са му подчинени по силата на "методическото ръководство", б.а.).

Гешев така и не можел да разбере откъде накъде едните реакции са правилни, а другите неправилни. 

Със същата тази независимост на 1500-те прокурори и следователи той отговори на обвиненията, че прокуратурата излага СРС публично:

"Аз не съм разпореждал и нямам отношение за медийната политика! Българските прокурори, следователи взимат решения на база вътрешните си убеждения."

Макар че постави по това и по други обвинения редовите прокурори и следователи "на топа на устата", Гешев все пак каза, че това не е престъпление, а желание обществото да знае "колко пари са откраднати".

И (въпреки че не е престъпление) попита Янаки Стоилов по въпроса с вината - ако някой негов подчинен направи нарушение или престъпление, министърът ли ще е виновен.

Лозан Панов за "мутренското поведение"

“Хората излязоха на улицата, защото искаха да защитят президентската институция, която беше поругана и унизена от главния прокурор. Това не е някаква журналистическа интерпретация. Всички видяха, че там влезе Бюрото по защита, което е на подчинение на главния прокурор“.

Така реагира председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов по време на дискусията на твърденията на Гешев, че е жертва на нелегетимна политическа атака от служебното
правителство.

Панов обаче напомни, че Гешев първи е започнал с атаката към президентската институция. Тя е започнала много преди нахлуването в сградата на президентството. Шефът на ВКС обясни, че всичко е започнало в края на 2019 година, когато президентът провел консултации за конституционни промени, свързани с правомощията на главния прокурор. След това Гешев пусна СРС-тата с президента и сезира Конституционния съд, за да разбере дали може да му образува дело.

Лозан Панов определи това поведение на Гешев с думата “мутренско“.

“Днес видяхме един дебат на процедурна тема от един орган, който крепи основите на завладяната държава.. Безобразията в този съвет станаха адски много“, каза още председателят на ВКС.

Бисери от дискусията

Имаше и истински бисери на софистиката или поне на... истината.

Янаки Стоилов към Гешев по повод 40-минутното му изказване:

Вие не сте обвиняем, за да говорите непрекъснато.

Гешев за това - че всички прокурори и следователи са независими и въобще не се съобразяват с него, а само с вътрешните си убеждения и закона:

Опитът да бъдат превърнати в нещо друго, което няма собствена воля – не само юридичски, то логически е невярно и невъзможно!

Гешев за това, че има критики към монолитно гласуващата прокурорска колегия:

Предлагам, г-н Стоилов, да иницирате предложение за конситуционни промени и да са описани какви да са правилните и неправилните решения на ВСС.

Гешев, отговаряйки на критиката, че прокуратурата извършва престъпление, като разпространява СРС, всъщност... отново цитира СРС:

"Някой се притеснява да знае какво си говори Васил Божков с политици от определена парламентарна група, с журналисти, включително „ще променим Конституцията и ще направим Гешев фигурант“...

Предстои да видим дали този сценарий на г-н Божков предстои да се развие, но очевидно той застъпва тази теза."

След първите двама "главни герои" спорът се пренесе между членовете на ВСС от познатите два лагера. Темата на спора: допустима ли е въобще процедурата по предсрочно освобождаване на главния прокурор, или не.

Йордан Стоев - доскорошен зам.-апелативен прокурор на София, закачи Янаки Стоилов, че към сигнала на Бойко Рашков има цитати от сайтове и изрезки от вестници. И прочете подготвени цитати на нелицеприятни материали за самия Стоилов и за Бойко Рашков. По една случайност те бяха изцяло от "Пик" и "Блиц".

Забележително се изказа най-пресният член на Прокурорската колегия - Стефан Петров, който встъпи на мястото на починалия представител на следователите Евгени Диков. Петров посочи, че отвън пред сградата от "Боец" протестират с портретите на 20-те от ВСС, които избраха Гешев през 2019 г., включително Диков.

"Така започна една одисея през 1933 г. в Германия! Така бяха посочвани след 1944 г. кулаците в българските села", развълнувано каза следователят, като не спомена какво общо имат плакатите и решенията на "Боец" с предложението на Янаки Стоилов.