Още преди ден - на 3 август - в държавния ТЕЦ "Марица Изток" 2 е заработил трети енергоблок, а има готовност да бъде включен и четвърти. Целта - нормализиране на борсовата цена на електроенергията в платформата "Ден напред".

Това се разбира от две съобщения - на Министерството на енергетиката и на Българския енергиен холдинг - видимо в отговор на позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). По-рано днес работодателите обявиха, че заради скъпия ток на свободния пазар ще изключват производствени мощности. А са цените обвиниха действията на държавни и общински дружества. Има и заплаха за протести. 

Първи по време реагираха от министерството - с обяснение, че още вчера са проведени разговори с ръководството на държавната ТЕЦ - с оглед на създадената пазарна ситуация с рекордно високи цени на електроенергията на Българската независима енергийна борса и възможностите за реализиране на допълнителни приходи от страна на централата. В резултат:  на пълна мощност е пуснат трети блок на централата – 210 MW (стандартно досега тя работеше с два блока – единият за покриване на производството по отпуснатата квота от 1 млн. мегаватчаса електроенергия за регулирания пазар и вторият – за свободния пазар).

"Количеството произведена електроенергия се продава днес на пазара „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса. В резултат на това включване, цената на сегмента „ден напред“ на БНЕБ вече е 258 лв/МВтч, което е намаление с около 70 лв. спрямо вчерашните стойности", обясняват от министерството.

И още:

"Ръководството на Министерството на енергетиката счита, че при такава пазарна ситуация ТЕЦ "Марица Изток" 2 трябва да работи на максимално възможната техническа мощност – от една страна, това ще осигури приходи за дружеството, а от друга ще намали натиска върху потребителите от високите цени на електроенергията. Независимо от факта, че това са задачи на оперативното управление на дружеството, което е ангажимент както на неговото ръководство, така и на ръководството на Българския енергиен холдинг, Министерството на енергетиката следи отблизо ситуацията и предприема активни мерки за включването на ТЕЦ „Марица изток 2“ на свободния пазар в настоящата пазарна ситуация".

Не закъсня и позицията на БЕХ, от която се разбира, че може да бъде включена и още мощност - четвърти енергоблок. От холдинга твърдят, че следят "с тревога цените на електроенергията, търгувана на Българската независима енергийна борса". Следва и обяснението защо е така:

"По повод изнесената информация в публичното пространство, Ви информираме, че към настоящия момент в Република България работят 5800 MW генериращи мощности. Износът варира около 900 MW на час. Това обстоятелство създава дефицит и измества кривите на търсене и предлагане към високите ценови равнища в пазарен сегмент „Ден напред".

От холдинга свалят отговорността за случващото се от себе си, защото БЕХ е структуриран като финансов холдинг и няма правомощията да определя пазарното поведение на дружествата от групата - "евентуалната намеса в търговската им дейност ще накърни оперативната им самостоятелност, като тези действия на холдинга могат да представляват пазарни манипулации в нарушение на REMIT (правилата на общия европейски енергиен пазар - б.р.)".

Съблюдавайки компетентността си, „Български Енергиен Холдинг" ЕАД е сключил рамков договор за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове с „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД на 16 юли 2021 г. за подсигуряване безпроблемното функциониране на централата. Към настоящия момент работят три от енергийните блокове, а четвърти е в готовност да влезе в паралел с електроенергийната система на България", казват от БЕХ.