Да, заглавието и подзаглавието са вариации на Стайнбек и Оруел, но моята тема е съвсем друга. Ако наречеш един човек "орел", той го приема с гордост, но ако го наречеш "лалугер", се обижда.

Откакто свят светува, хората са оприличавани на животни, птици или насекоми. Нашите футболисти са "лъвове", но журналистките ни са "мисирки". Обаче за пъчене ли е да ти лепнат хищник към името или за негодувание ли е да си домашна птица?

А ако си "лисица"? Това положителен или отрицателен прякор е? Цар Фердинанд I е наречен "лисица" дори в заглавие на книга за него. "Фердинанд Лисицата", така се нарича биографията на този български цар от Стивън Констант. 

В българския парламент не друг, а заместик-председателката Татяна Дончева обяви председателката Ива Митева за "болонка".

А лидерът на ГЕРБ нарече председателката на БСП Корнелия Нинова "коза".

Често в политическия език и политическата сатира хората се характеризирани като червеи. Дали това е добър тон или не; дали биха могли да се намерят други изразни средства, за да се опишат характера или действията на един човек? Безспорно е, че могат. Но този речеви способ, колкото и да е безвкусен понякога, е част от речника. А да се обезличава словото, дори когато не е лицеприятно или по-скоро - ухоприятно, е кастрация на цялата човешка история.

Да отпаднат ли от езика  "руска мечка", "слон" в стъкларски магазин, беден като "църковна мишка", работлив като "мравка", мързелив като "панда", политически "ястреби" и "гълъби"? Следва ли, че след осакатяването на езика брадвата на политическата коректност ще се стовари върху безбройните гербове, където животните са символ на  държави, градове или култури?

Няколко думи за характеризирането на безгръбначен човек като "червей".

Определението "червей" използва Уилям Шекспир в "Хамлет". Британският министър председател Уинстън Чърчил казва, че всички хора са червеи. Попадна ми една карикатура от миналата година, където бившата американска министърка на образованието Бети ДеВос е нарисувана като червей.

В някои езици Съществителното "червей" се използва като преходен глагол. Да, конотацията често се приема за  негативна. В английския червей като глагол се употребява в смисъл, че определен човек си пробива пътя нагоре в йерархията като червей. Но всъщност дъждовните червеи са много полезни за създаването на плодородна почва.

Тук е мястото да отбележа и другата теза - тази на PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Това е световната организация за хуманно отношение към животните. Според активистите на  PETA не е редно да се обиждат различните животни, като оприличаваме хора на тях.

Оприличаването на човешки индивиди с представители на фауната е свързано с характерните особености на едните и другите, психологията на хората, богатството на езика. Така че по-добре понякога да се приеме едно грубо сравнение  - със змия например, отколкото да станем словесно импотентни.