През август 2021 година производствените цени в България се увеличават с 3% спрямо предишния месец и отбелязват рекорден ръст на годишна база с близо 18% в резултат на силен скок на енергийните цени, показват данни на Националния статистически институт, цитирани от БНР. Те са и доказателство за продължаващо повишаване на инфлация в близките месеци.

Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се повишава през август с 3,0% спрямо предходния месец. Най-драстично повишение с 12,7% е регистрирано при производството и разпределението на електрическа енергия, а преработващата промишленост с едва 0,4%, докато в добивната промишленост има ценово понижение със 7,4 на сто.

На годишна база общият индекс на цените на производител в страната бележи рекорден ръст със 17,9 на сто.

Значителен ръст на цените с 31,3% спрямо август 2020 г. е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия, в добивната промишленост - с 14,1% и в преработващата промишленост - с 13,9 на сто.

По-значителен ръст е отчетен при производството на основни метали - с 44,4%, производството на химични продукти - с 16.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 15,4%. Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1,1%.

Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България се увеличава през август с 4,2% на месечна база и със 17,2% спрямо година по-рано (август 2020 г.).

Индексът на цените на производител на международния пазар пък нараства с 1,2% спрямо предходния месец и с 19,0% спрямо съответния месец на 2020 г.

По-рано този месец НСИ оповести доклад, отчитащ повишаване на потребителска инфлация през август с 0,8% месечно и с 3,7% на годишна база.