Върховният административен съд (ВАС) постанови незабавното изваждане на Цветомир Найденов от българския списък с лица и фирми, свързани със санкционираните по американския закон „Магнитски“. Найденов е собственик на букмейкърската компания Efbet - спонсор на футболната Първа лига и един куп отбори на всички нива в България, заедно с баща си Стефан Найденов и брат си Боян Найденов.

И, разбира се - основен свидетел на прокуратурата срещу бившия си съдружник Васил Божков.

Именно заради съдружието фамилията попадна в списъка, който бе създаден по решение на предходния служебен кабинет и целеше да посочи физически лица и дружества, които имат някакво касателство с наказаните от САЩ - 5 години назад. От самия списък не следват правни действия, но той трябва да служи като "червена лампа" за потенциални бизнес партньори, в т.ч. държавни институции.

Както у нас, така и в целия ЕС всъщност има законов вакуум - какво следва и следва ли изобщо нещо от включването на даден гражданин сред санкциите от Държавния департамент, взети по името на покойния руски адвокат.

Решението на ВАС определя като неоснователни действията на Постоянната работна група и не подлежи на обжалване. Очаква се до дни същите основания по решения на ВАС да бъдат преустановени фактическите действия по поддържане на данните на Стефан и Боян Найденови в същия списък.

Найденови от самото начало претендираха да бъдат извадени, тъй като поне от две години нямат бизнес взаимоотношения с избягалия в Дубай Васил Божков.

Днес тричленен състав на ВАС с председател Йордан Константинов и членове Бисер Цветков и Петя Желева (докладчик) също установи, че Цветомир Найденов няма никакви отношения с Божков, информира Lex.bg.

„Жалбоподателят представя доказателства и аргументи, от които се установява, че е прекратил всякакви отношения с лица, които попадат в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерство на финансите на САЩ“, заявяват върховните съдии.

И сочат в определението си, че прекратяването на свързаността се вижда и в Търговския регистър, и е констатирано и от МВР, чиято дирекция „Правно-нормативна дейност“ е издала справка, че не е налице свързаност между Найденов и дружества, включени в разширения списък.

Освен това ВАС слага край на спора дали действията по поддържане на разширения списък от т. нар. Постоянна работна група са правни или фактически.

В серия от определения Административният съд София-град отхвърляше исканията за изваждане от списъка с аргумента, че не са фактически действия. Сега ВАС пък категорично отхвърля тази теза.

„Посоченото от жалбоподателя действие по поддържане на данните му в списъка на страниците на МФ и НАП, следва да се квалифицира именно като фактическо действие, което продължава и към настоящия момент и засяга правната сфера на жалбоподателя“, заяви ВАС.

Той констатира и друго - ДАНС не разполага с преписка, въз основа на която Цветомир Найденов е включен в списъка.

„НАП не е представилa волеизявление и правно основание за включване на жалбоподателя в списъка. Съгласно чл.252, ал.2 АПК административните органи и длъжностните лица трябва да предоставят данни за основанието на извършените действия. От което следва, че по делото е установена липса на волеизявление за включване на жалбоподателя в списъка“, посочват върховните съдии.

И заявяват, че прекратяването на свързаността е основание за изключване на Цветомир Найденов от списъка, поддържан на интернет страниците на Министерство на финансите и на Национална агенция за приходите.

В определението си върховният съд прави и коментар за статута на т. нар. работна група:

„Не може да се сподели доводът на МФ в депозирания отговор на частна жалба, че атакуваното действие се извършва в защита на националната сигурност и обществен интерес, тъй като действия в защита на националната сигурност и обществен интерес извършва Министерски съвет съгласно чл. 105, ал. 2 КРБ, а не членовете на Постоянната работна група, МФ, НАП, ДАНС или МВР.

Законът за мерките срещу изпиране на пари също не дава основание за поддържане на данните на жалбоподателя в Списъка, тъй като същият не предвижда правомощия на Постоянната работна група, МФ, НАП, ДАНС или МВР за поддържане на списък с лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати“.