През миналата година броят на осиновените безстопанствени кучета в България се е увеличил с 22,5% спрямо 2019 г. и с над 30% спрямо 2018 г., като броят на регистрираните приюти е 54. Това показват данните в приетия от кабинета днес отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на България за периода януари-декември 2020 г. 

При изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в страната са хванати 20 432 кучета, като 5553 от тях са осиновени. Най-голям е процентът на кучета с нов дом в областите Бургас, Габрово, Перник, София град, Силистра, Стара Загора и Русе. Останалите кучета се кастрират и връщат в населените места, а опасните се евтаназират.

Отчита се положителна тенденция за осиновяване на български животни и в чужбина. С цел прилагането на единен подход, гарантиращ спазването на разпоредбите на действащото европейско и национално законодателство, е разработена Стандартна оперативна процедура за сертифициране при транспортиране на домашни любимци с търговска цел, която е публикувана и достъпна на сайта на Българската агенция по безопасност на храните. 

В условията на разпространение на пандемията от COVID-19, за изминалата година се забелязва сериозен ръст в броят на изоставените домашни любимци, предимно кучета и котки, показва още отчетът.