България очаква да получи 11 милиарда евро по кохезионната политика на ЕС.

Това заяви днес в Брюксел вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов. Той участва в Съвет „Общи въпроси (Сближаване)“.

„Това е изключителен ресурс, почти два пъти повече, отколкото по Плана за възстановяване и устойчивост“, изтъкна Пеканов.

На Съвета ще бъдат обсъдени най-добрите практики как ЕС, странит и гражданите най-добре да се възползват от европейските средства в следващия програмен период. По думите на вицепремиера България е в относително финална фаза на завършване на програмните документи и Споразумението за партньорство.

Пеканов смята, че България има нужда от стратегически документи, от ясна визия как дългосрочно различните европейски инструменти да подпомагат гражданите.

„Именно затова в Плана за възстановяване и устойчивост сме задали реформи, които да изградят този експертен капацитет – Съвет за икономически анализи, Комисия по климатичната неутралност“, продължи Пеканов.

Така ще бъдем по-подготвени за предизвикателствата на XXI век. Едно от тях е неравномерното развитие на страната ни. Тревожно е, че някои от нашите региони са много бедни.

„Кохезионната политика трябва да помага на най-бедните региони. Затова в новите оперативни програми голяма част от средствата ще отиват за останалите райони на страната извън столицата“, каза Атанас Пеканов.

В момента България е на финалтата фаза на уговарянето на документите. Това ще ни позволи към края на годината или началото на следващата година оперативните програми и Споразумението за партньорство да бъдат подадени.