Делегати от 44 държави ще търсят решения на демографските проблеми на конференция в София. На нея ще бъдат обсъдени проблеми, свързани с ниската раждаемост, застаряването на населението и регулиране на миграцията. Организатори на срещата са Министерството на външните работи, социалното министерство и Фондът на ООН за населението, съобщава БНТ.

Директорът на регионалния офис на Фонда на ООН за Източна Европа и Азия Аллана Армитаж даде интервю за медията.

"Държавите в региона са много обезпокоени от демографските промени, застаряването на населението, ниската раждаемост, намаляването на населението. Но освен тези държави, които са над 30 и ще се включат в конференцията, има и много други държави, извън региона като Япония, Корея, Мексико, които също имат интерес към темата", казва Армитаж, директор на регионалния офис на Фонда на ООН за населението за Източна Европа и Централна Азия.

Целта на конференцията е да се промени начинът, по който се гледа на демографията, пояснява Армитаж и допълва, че стремежът е "да преминем от едно разбиране на демографските промени като криза към нови възможности, които чрез правилните политики могат да доведат до просперитет на населението".

На Конференцията ще се обсъдят различни политики, които да доведат до устойчиво развитие в региона. Българското правителство, заедно с други правителства ще обсъдят какви са работещите решения и какви добри практики могат да се приложат.

Аллана Армитаж коментира и отношенията на България със Северна Македония. На въпроса трябва ли да се даде светлина от страна на България за започването на началото на преговорите за членство в ЕС, тя отговори така:

"Аз съм тук за конференцията - знам, че тези въпроси ще се уредят между отделните държави.

Като представител за Фонда на население на ООН, нашата цел е да подкрепяме държавите да приложат най-добрите политики, които се основават на човешките права и научни доказателства и съм сигурна, че те ще намерят най-добрия начин", каза Армитаж пред БНТ.

Според доклад на ООН от 2019 година България ще загуби четвърт от населението си до 2050 г.

"Има общи проблеми, които не важат само за България. Те са валидни и за региона. В много държави намалява населението с 20-25 % и прогнозите са, че това ще се случи в следващите 15-20 г.

Това е общ проблем за всички и точно затова провеждаме конференцията, за да видим какво може да се направи във връзка с демографските промени.

Разбира се, няма лесно и бързо решение. Трябва да има всеобхватни политики, които да бъдат насочени към стремежите на младите хора, за да могат те да просперират в своите страни, за да може да отговорим на въпроса защо жените, семействата нямат повече деца, защото много от тях биха искали да имат повече деца, но не могат поради различни причини. И с тази конференция искаме да могат да се формулират такива политики, за да може да настъпи промяната", обясни Аллана Армитаж.

Армитаж открои и следната положителна тенденция:

"Интересно е, че въпреки пандемията от COVID, има нови възможности. Наблюдаваме например обратна миграция. Много хора се връщат обратно в родните си страни и това се наблюдава в България, както и в Сърбия и затова е моментът да се разработят такива политики, които да позволят на хората да работят от вкъщи, да имат по-добра свързаност. Изобщо да измислим иновативни начини, за да можем да разрешим демографските предизвикателства.

И тук основното послание е, че не е важно какъв е броят на хората. Това, което е важно, е човешкият капацитет. Човешкият капитал, затова трябва да инвестираме в здравеопазване и в образование. И както казва един от водещите - че не е важен броят на мозъците, важно е какво има в тези мозъци, за да има просперитет", допълни Армитаж.

Според нея от части демографските промени са нещо положително, защото хората живеят по-дълго.

"Те са в по-добро здраве и виждаме, че в региона населението застарява, но това е така, защото има по-дълга продължителност на живота и по-добро здравослосно състояние. Трябва да сме благодарни за това. Същевременно обаче правителствата трябва да осигурят услуги за възрастното население.

По отношение на намаляващата раждаемост, това е тенденция, която забелязваме през последните десетилетия. Не е нещо ново. Това, което забелязваме е, че в страните, където има повече равенство между половете, има по-голяма раждаемост. Защото жените получават необходимата подкрепа и на работното място, и вкъщи и могат да раждат повече деца или поне толкова, колкото те биха искали. Нашата цел не е да променим демографията, а да гарантираме, че правителствата разработват необходимите политики за подкрепа на хората", каза още Армитаж.

Тя допълни, че раждаемостта е свързана с икономиката, със семейното отношение. По думите ѝ това са дългосрочни въпроси и нямат бързо решение - дали имат жилища и възможност, които могат да си позволят семействата.

На въпроса защо българите трябва да останат в България да живеят, Армитаж отговори така:

"България е много красива държава. България се развива добре. Посланието ми е, че не трябва хората да стоят постоянно, където са. Хората трябва да са свободни да пътуват, но това, което трябва да постигнем, е да гарантираме, че в България както и в други държави има правилните политики, които дават възможност на хората да решат дали да се развиват и просперират в своята страна и това е крайната цел, да можем да дадем тези възможности да живеят в собствената си общност.

За младите хора това означава достъп до заетост и образование. България е много красива страна, аз самата с радост бих живяла тук", каза Аллана Армитаж.