Европейската комисия ще финансира проект за 78 милиона евро, свързан с газохранилището Чирен, съобщиха от ЕК.

Страните членки на ЕС постигнаха споразумение за предложението на Брюксел да инвестира 1,037 милиарда евро в пет трансгранични инфраструктурни проекта. Това ще стане в рамките на Механизма за свързване на Европа за трансевропейски енергийни мрежи (МСЕ – Енергетика).

Проектът у нас обхваща увеличаване на капацитета на газохранилището Чирен. Това е необходимо за регионалната сигурност на доставките в Югоизточна Европа, както и за намаляване на разходите за доставка на газ. Проектът също така подкрепя постепенното премахване на въглищата в региона, като улеснява прехода към чиста енергия.

Най-голямата сума за финансиране ще бъде отпусната на проекта за междусистемна връзка EuroAsia на стойност 657 милиона евро. Той е за подкрепа на първата междусистемна връзка между Кипър и европейската електроенергийна мрежа през Гърция.