Министърът на правосъдието е "активно легитимиран" да инициира производство... за предсрочно освобождаване на главния прокурор.

... Пленумът на ВСС дължи произнасяне по същество.

Това е основното в произнасянето на тричленен състав на ВАС по делото, заведено още миналата година от правосъдния министър (тогава) Янаки Стоилов срещу отказа на ВСС изобщо да разгледа предложението му за предсрочно освобождаване на Иван Гешев.

Това административно дело вървеше паралелно с искането на Стоилов - Конституционният съд да тълкува члена от основния закон, според който министър на правосъдието може да иска дисциплинарно наказание на магистрат, т.е. - дали "тримата големи" влизат в това число.

КС бе единодушен, че има такова право. А ВАС изчакваше с административното дело това произнасяне.

Накратко - върховните съдии сега постановяват, че Пленумът ще трябва - иска или не иска - да разгледа предложението на Янаки Стоилов за освобождаване.

Така излиза, че освен новото предложение, което готви министър Надежда Йорданова за "импийчмънт" на Гешев, кадровиците - които единствени избират и имат право да отстрянават главния прокурор, ще трябва задължително да предприемат някакви действия и по искането на Янаки Стоилов (например - да го пратят на Инспектората, защото миналия път те не направиха дори това, б.р.).

Искането се базираше на доклад, предаден от Бойко Рашков и бе с мотиви и трите залегнали констутиционни възможности: "тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт". Визираха се системно нарушаване на презумпцията за невиновност в изказвания, разпространяването избирателно на части от СРС по "гешево" време, както и че се бъркал в случайното разпределение на преписките.

"С днешния си съдебен акт магистратите от ВАС изпращат административната преписка на Пленума на ВСС за продължаване на административнопроизводствените действия", пишат оттам.

Определението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Със същото решение се отхърля и жалба на ГД "Боец", която е била присъединена към искането на Янаки Стоилов - "поради липса на правен интерес". 

Ето и прессъобщението на Върховния административен съд:

АС възобнови производството по делото с казуса за отстраняване на главния прокурор и се произнесе по съществото на спора

Тричленен състав на Върховния административен съд възобнови производството по административно дело № 9025 от 2021 г. по казуса с искането за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев. То беше образувано по жалби на министъра на правосъдието и СГД „Боец – България обединена с една цел“ срещу решението на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 1 от протокол 14 от 22 юли 2021 г., с което беше „оставено без разглеждане като недопустимо внесеното предложение от министъра на правосъдието за отстраняване на главния прокурор. 

Административното дело във ВАС беше възобновено след като на 15 февруари (вторник) решението на Конституционния съд на Република България беше обнародвано в „Държавен вестник“. Конституционните съдии бяха сезирани през август миналата година с въпроса дали министърът на правосъдието има право да поиска освобождаването на главния прокурор.

Като съобразяват задължителното тълкуване на Конституционния съд, върховните магистрати от тричленния състав на ВАС приемат, че министърът на правосъдието е активно легитимиран да инициира производство на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от Закона за съдебната власт за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев, поради наличие на обстоятелства по чл. 129, ал. 3, т.5 от Конституцията на Република България, по който въпрос, ако не са налице процесуални пречки за разглеждането му Пленумът на ВСС дължи произнасяне по същество. Провиненията по чл. 129, ал 3, т.5 от Конституцията са от такъв характер, че могат сериозно да накърнят доверието в правосъдието и престижа на съдебната власт именно, ако са извършени от така наречените „трима големи“ – административните ръководители на ВАС, ВКС и Прокуратурата. 

С днешния си съдебен акт магистратите от ВАС изпращат административната преписка на Пленума на ВСС за продължаване на административнопроизводствените действия.

Определението по административно дело № 9025 от 2021 г. може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд. Със същото определение съставът на ВАС оставя без разглеждане жалбата на СГД „Боец – България обединена с една цел“ поради липса на правен интерес.