Неприключените наказателни дела се разглеждат от съдилищата, в които са били образувани. И съответно неприключилите досъдебни производства се довършват от органите, пред които са висящи.

Това пише в текст на проектопромени на НПК, внесени в Народното събрание от осем депутати от ГЕРБ. 

Той касае делата, които досега бяха подсъдни на нарочените за закриване специализирани институции и идва ден преди обявеното за сряда начало на обсъждане на проекта за промени в ЗСВ и НПК, с които тези институции ще се закриват.

Ако си представим например делото КТБ, което е на фаза "разпит на четвърти свидетел", излиза, че то ще продължи безкрайно в Специализирания съд, нищо че той ще е закрит. А колко неприключили - "висящи" проверки и досъдебни производства срещу министри и пр. за "висока корупция" дремят в спецпрокуратурата, е тайна, заключена само в прокуратрата. Но те биха "подпечатали" съществуването й в някакъв вид будна кома - излиза от законопроекта.

(В законопроекта, входиран от Министерския съвет по идея на Надежа Йорданова, пише съвсем друго по темата къде ще отидат наличните вече дела и разследвания:

"Неприключилите досъдебни производства и преписки в Специализираната прокуратура се изпращат на съответните прокуратури по компетентност...

Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които не е проведено разпоредително заседание... се изпращат по подсъдност на съответните съдилища.

... Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които е проведено разпоредително заседание, стават подсъдни на Софийския градски съд и разглеждането им продължава от съдебния състав, провел заседанието.

Съдиите от съдебните състави, които не са преназначени в Софийския градски съд, се командироват за участие в разглеждането на делата...

Идентично е положението с въззивните дела пред апелативните инстанции, бел. ред. Клуб Z)

В законопроекта на ГЕРБ също се посочва, че делата на европейската прокуратура отиват в Софийския градски съд. 

В първия проект, посочен от Надежда Йорданова, по въпроса имаше вакуум и така излизаше, че те ще се гледат по общия ред на окръжен съд - според местоизвършване на деянието (например първият афишиан у нас случай, влязъл в съда е с инспектор от ДФ "Земеделие", изнудвал пловдивски бизнесмен и трябваше да отиде на ОС-Пловдив, б.р.).

Очаквано, и в проекта на ГЕРБ се пращат в Софийския градски съд делата по Глава първа от НК  - за държавна измяна, шпионаж, тероризъм и пр., а също на съдии, прокурори, следователи, членове на Министреския съвет.

Но също и тези на зам.-министри, кметове, областни управители, членове на КПКОНПИ, членове на ВСС, председатели на агенции, шефовете на НОИ, на НЗОК, на НАП - дори и регионалните. В проекта на Надежда Йорданова за тях не е посочен СГС, а пишеше, че са подсъдни "на окръжния съд" (?!).

Любопитно е, че ГЕРБ сами се отказват от собствената си идея и предлагат напълно да се отмени ал. 4 в чл 411а на НПК (която бе обявена за противоконституционна), касаеща... "прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник".

Също така ГЕРБ (поне в този си законопроект) не атакува един от най-големите проблеми, посочени от самите магистрати от Спецсъда - текстовете, че след закриването те ще бъдат назначени хем на на равни по степен места, хем след като....

"... съдийската колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за разкриване на длъжности в окръжните и в апелативните съдилища... с оглед на степента на натовареност на наказателните им отделения." (из законопроекта за промени в ЗСВ, внесен от Министерството на правосъдието)

И чак след това съдиите ще подават заявления, в които ще заявяват своето желание, казано просто - където първо са им разкрили места, при това само в наказателни отделения.

Според поредица от декларации на магистратите от спецсъда това прилича на "изселване" и е неказокнно, дискриманационно и противоконституционно.

Законопроектът на ГЕРБ не се противопоставя и на отмяната на кариерните бонуси на "любимците" от Инспектората - които все още до днес „могат да бъдат възстановени на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора“.