Със свое решение от днес Софийският градски съд допуска вписване на "Продължаваме промяната" в регистъра на политическите партии.

Това стана няколко дни, след като мина единственото съдебно заседание за формацията на Кирил Петков и Асен Василев.

Тези дела се водят в СГС и, както е известно, при тях участва и прокуратурата. Засега няма данни държавното обвинение да оспорва вписването.

"СГП не оспорва заявлението. Изразява становище, че са налице условията за вписване на политическата партия.

Представен е протокол от 08.04.2022 г., в който се сочи, че инициативен комитет от 63 граждани с посочен ЕГН и положен подпис е приел учредителна декларация за създаване на политическа партия „П.П.“.

Представена е учредителна декларация на политическа партия „П.П.“, в която са посочени основни принципи и основни цели. Учредителната декларация е подписана от членовете на инициативния комитет и е открита подписка за набиране на членове", пише в решението си съдия Никола Чомпалов. 

Съпредседатели на партията ще са Кирил Петков и Асен Василев. Тя ще има Контролен съвет и национален съвет.

Хипотетично обжалване може да дойде и от някоя "заинтересована" трета страна. Решението подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд.