Около 15 минути след изявлението на президента, че няма да уволни началника на Националната служба за охрана (НСО) ген. Емил Тонев, службата атакува с изявление началника на кабинета на премиера Лена Бориславова, като я обвини в лъжа и клевета. 

 
Очевидно координираният отговор на президента и подчинената му служба се фокусира върху думите на Бориславова, че по официална информация, предоставена и на президента на Република България, съществуват съмнения за непрозрачно раходване на бюджетни средства от страна Национална служба за охрана.

"На първо място официална информация за съмнения не може да има. В това твърдение или словосъчетание няма смисъл. На следващо място разходването на бюджета е предмет на нормативно установен контрол от съответните органи и такава „непрозрачност“ не е установена. Включително при извършената проверка от Сметната палата през 2021 г., за което има официален одитен доклад, изводи за неправомерно изразходване на бюджета на НСО няма.

Бюджетът на НСО  се разходва по законен начин, другото е невярно и дори клеветническо. Всеки лев е изразходван по предназначение, честно и прозрачно и съгласно действащата нормативна уредба", казват от НСО.

Странно е държавна институция да обвинява конкретно лице в клевета, при условие, че това деяние съгласно наказателния кодекс може да бъде извършено само срещу конкретен човек, а не срещу институция (Лена Бориславова не е назовала конкретно началника на службата като виновен за непрозрачно разходване), като съответно пострадалият може да заведе наказателно дело от частен характер или граждански иск за неимуществени вреди. 

По повод идеите на правителството, оповестени от Лена Бориславова, за подобряване на структурата на службата и засилване на капацитета за охрана на действащите членове на кабинета, ведомството на ген. Емил Тонев припомня, че НСО бе преструктурирана в началото на 2021 г. Намален бил "рязко и наполовина" броят на основните структурни звена. Съкратили и ръководните длъжности и това значително повишило ефективността при вземането на управленски и оперативни решения.

 "Доколко и от кога в сградата на Министерския съвет (МС) има „защитени свидетели“ или същите влизат в сградата и чиято самоличност не следва да бъде компрометирана – нямаме такава информация и никога не сме имали.

В периода от 10 юли 2020 г. до 6 април 2022 г. НСО е получила многократно искания за предоставяне на видеозаписи от страна на МВР, прокуратурата или съда. Искания от тези органи, за предоставяне на видеозаписи има и от камерите на други сгради и обекти, охранявани от НСО. Това са искания, по които НСО е предоставяла възможно най-бързо – в спешен порядък, видеозаписи от камерите, които ползва и ако записите са налични. На други лица – физически или юридически, – записи не се предоставят", пишат от службата.


Относно „забавеното и липсващо предоставяне и съдействие по време на протестите през по-миналото лято“, следва да бъде посочено, че записите от 10 юли 2020 г. са поискани на 16 юли 2020 г. от органите на МВР и са предоставени незабавно (в същия ден), добавят държавните гардове.