Двадесет процента ръст на заплатите в съдебната система залага Висшият съдебен съвет (ВСС) в бюджета за 2023 г. Това става ясно от днешното заседание на Пленума, който прие бюджетните прогнози за следващите три години, цитиран от "Лекс". До момента годишното увеличение на възнагражденията беше 10 процента.

Две са причините за предвидения по-висок ръст. Първата е инфлацията. Според официалните данни за юли инфлацията е 14.9%, а до края на годината се очаква да стане 20 на сто и дори повече, обясни представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който е и председател на бюджетната комисия.

Другата причина е свързана с възнагражденията на младшите магистрати. Според данните на Националния статистически институт средната работна заплата за заетите в бюджетната сфера за второто тримесечие на 2022 г. е 1704 лв. А, както е известно, според Закона за съдебната власт най-ниското възнаграждение в съдебната система е "вързано" към този показател - удвоената средномесечна заплата на заетите в бюджетната сфера. Това означава, че младшите магистрати трябва да получават 3408 лв., но в момента те вземат 2992 лв. Затова и отиващият си ВСС залага ръст на заплатите с 20 на сто догодина.

Кадровиците предвиждат и цялостно увеличение и на бюджета на съдебната система за следващите три години. Според прогнозите за 2023 г. той трябва да бъде 1 192 600 000 лв., за 2024 г. – 1 258 100 000 лв., а за 2025 г. – 1 352 500 000 лева.

Заложени са и 54 млн. лв. за допълнително материално стимулиране (ДМС) на магистратите съобразно степента им на натовареност. За съдилищата са 23.6 млн. лева, от които 1.9 млн. лева за ВКС и 2 млн. лева за ВАС. Изключително и високо натоварените съдилищата ще получат по три индексирани заплати, а средно и ниско натоварените – по две актуализирани заплати.

За прокуратурата са предвидени 26.5 млн. лева за ДМС.

В бюджета са заложени и 4 млн. лева за ремонт на бившата сграда на СДС на ул. „Г. С. Раковски“ 134, в която се очаква да бъдат настанени европейските делегирани прокурори.

В тази връзка ВСС определи делегирания европрокурор Димитър Беличев за третостепенен разпоредител с бюджетни средства, като стана ясно, че още през май м.г. Европейската прокуратура му е възложила задачата да замества българския европейски прокурор Теодора Георгиева в случай, че тя не е в състояние да упражнява функциите си, както и възможност да му се възлагат допълнителни задачи, пише днес "Лекс".