На всички ни омръзна от избори, вероятно - и на партиите. Тези обаче са различни, защото ще се проведат в условия на безпрецедентна енергийна криза в Европа. България, може би малко неочаквано, е в по-добра позиция от партньорите си, заради незатворените въглищни централи и заради АЕЦ "Козлодуй". Страната използва и сравнително малко природен газ, макар именно газът да се превърна в разделителната линия между политическите сили. Или ако трябва да сме по-точни - разделителната линия е всъщност по отношение на "Газпром" и Русия, не толкова по съществото на природния газ.

И така - кой какво ни предлага? Кой как вижда излизането от кризата? ПРавим сравнение между програмите на големите партии? 

ГЕРБ: големите зелени планове

Трябва да признаем, че единствената голяма партия с изключително подробна програма, с числа и разчети, с аргументи и времеви хоризонти, е ГЕРБ. Особено що се отнася до енергетиката, хората на Бойко Борисов очевидно добре се възползват от институционалния си опит в управление на енергетиката и са си свършили домашното. Това, което определено прави впечатление в програмата им по темата е наблягането на зеления преход и изпълняването на критериите на ЕК за въглеродна неутралност до 2025 година. В същото време буквално за всяка предложена от ГЕРБ мярка може да бъде зададен въпросът - защо не го направихте, докато управлявахте в продължение на 12 години? 

Напълно очаквано, програмата в сектор "Енергетика" на ГЕРБ започна с дълги хвалби за свършеното до момента. От тях разбираме, че всъщност енергийната ни политиката имала "ясно зададена и последователна посока", както и че вече били извършени реформи и проекти. Най-впечатляващата е хвалбата за работата на газов хъб "Балкан", макар на всички да е ясно, че той просто не работи, както се очаква от него. 

Доста от нещата, които ГЕРБ предлага в конкретика вече са направени или от редовното правителство, или от служебното. 

Зелена политика

Напълно очаквано от ГЕРБ залагат изключително много на достъпността и надеждността на зелените алтернативи на изкопаемите горива. Заради това от партията предлагат да създадат основна рамка за развитието на общности от възобновяема енергия или казано просто - да позволят на независими общности да създадат обединение на производители и да потребяват собственото си произвоство. За целта хората на Борисов смятат да предлагат и финансови стимули за интегриране на фотоволтаични и соларни панели, за термопомпи в сградите. Според експертите на партията това ще доведе до драстично намаляване на сметките за ток и парно. Интересно е предложението страната ни да се включи в международната система за т.нар. "гаранции за произход", което е нещо като общ пазар за гарантиране на зелената енергия. Това е вид нов финансов стимул за производителите да влязат на пазара. 

Разбира се, следва признанието, че на ВЕИ мощностите не може да се разчита изцяло. Затова ГЕРБ смята да извърши няколко реформи за инвестиции в технологии за балансиране и съхранение. Какви? Ами нищо ново - увеличаване на капацитети, дигитализация на електропреносната мрежа, собствено потребление и съхранение. 

Не е подмината и модерната тема с възможността за производство на водород от ВЕИ. По тази тема дори се превижда разписването на програмен документ, който да води страната по пътя на новата технология в годините напред. 

ГЕРБ предвижда и да продължи либерализацията на електрическия и газов пазар у нас, като в програмата й дори присъстват изречения като това:

"Времената силна държавна намеса, протекции и регулация в енергетиката са отминали".

Изречението е интересно, защото именно ГЕРБ направи всичко възможно да блокира максималното навлизане на частни търговци на пазара на газ и запази монопола на обществения доставчик "Булгаргаз". Като сме на темата газ, партията твърди, че ще работи за довършване на газовпровода с Гърция - нещо, което ще бъде факт от октомври и няма много какво друго да се направи. ГЕРБ ще работи и за по-бързото пускане на връзката със Сърбия. Сред другите идеи на партията, които са вече изпълнени е увеличението на резервирания капацитет на терминала за втечнен газ в Александруполис, който трябва да признаем бе започнат при управлението на Борисов, когато страната резервира 500 млн. кубически метра. Сега служебното правителство увеличи количество на милиард кубически метра. 

Най-важното - ГЕРБ смята да запази и увеличи капацитета на ядрената ни енергетика като довърши изграждането на Национално хранилище за погребване на ниско и среднорадиоактивни отпадъци. Партията подкрепя и проучванията за добив на природен газ в ЧЕрно море. 

Що се отнася до краткосрочните мерки, партията смята да проведе търгове за доставка на газ през "Булгаргаз", които щели да са честни и открити и тя - както служебното правителство - ще търси дългосрочен договор за втечнен газ. Особен акцент е поставен над възможността да се търси алтернативно на руското ядрено гориво в АЕЦ "Козлодуй". И ГЕРБ, както почти всички други, смятат да продължат помощите за бизнеса заради високи сметки за енергия.

"Продължаваме промяната": неяснота с нови ядрени мощности

Поглед към разписаната програма на "Продължаваме промяната" показва, че тя е доста неясна, изглежда писана набързо и предполага доста въпросителни. Все пак от партията извеждат няколко основни приоритета, които си заслужава да бъдат следени. Такъв приоритет е например желанието да се развият собствените енергийни ресурси на страната. 

Това, според хората на Асен Василев и Кирил Петков, може да стане през няколко начина. Като начало те извеждат улесняването за присъедняване и масово използване на ВЕИ при бизнес и домакинства. Партията очевидно смята да финансира и изграждането на балансиращи мощности в допълнение, така че липсата на вятър и слънце да не сриват системите. Новите играчи на родния политически терен продължават идеята си да създадат условия за използване на геотерманлна енергия на база собствените ни ресурси. Това е старо искане на Асен Василев, по което обаче не бе направено кой знае какво до момента. 

И "Промяната", както и ГЕРБ, искат да осигурят алтернативни доставчици на руското ядрено гориво. Те залагат и на бързо възстановяване на работат  в ПАВЕЦ "Чаира", която се счупи след ремонт и отново се ремонтира. Всички партии, включително и "Промяната" искат изграждане на проекта "Яденица", който е свързан с "Чаира". 

Друга стара идея на Василев е постяването на акцент върху проучванията на хидроенергийния потенциал на територията на България. 

Интересно е, че партията подкрепя изграждането на нови ядрени мощности, но в програмата си не уточнява дали става дума за Белене или за нови блокове в АЕЦ "Козлодуй". Напълно очаквано - "Промяната" иска да запази максимално дълго работата на енергийния комплекс "Марица-изток". Формално идеята зад това е "запазване на заетостта и доходите на хората", но истината е, че без Мариците и АЕЦ, България щеше вече да е енергийно колабирала. 

Не липсват и редовните партийни мантри за ВЕИ инсталации, собствено производство и прочее полезни дейности, които обаче - поне към момента - няма да решат големите проблеми на системата. 

БСП - назад във времето на плановата икономика 

Програмата на БСП в сектор "Енергетика" е сравнително подробна, но не и изненадваща. Мерки, подкрепящи амбициите на Брюксел са омесени със стари социалистически мантри за огромна държава, тавани на цените и други неособено работещи идеи. В интерес на истината, червените са се постарали да разделят мерките си на три вида - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. 

Така сред "краткосрочните" мерки четем, че БСП ще предложи мораториум върху цените на газа за домакинствата и държавни компенсации за лицензираните газови разпределите. Партията ще помага и на бизнеса като предпочита подхода, който до момента се използва при цената на тока. 

Определено най-впечатляваща е заявката да се възобновят доставките от "Газпром" по съществуващия договор, но и да се подпише нов - "минимум 10-годишен - договор с руската компания. Такова намерение не ни е известно да има, която и да е друга партия в Европа, имайки предвид, че Путин използва компанията като геополитическо оръжие. БСП ще ревизира и формулите са образуване на цените по дългосрочните газови договори, но така и не стана ясно дали отсрещните страни ще искат подобно нещо. 

Разбира се, БСП ще рестартира проекта АЕЦ "Белене" и ще спре процедурата по концесиониране на "Топлофикация-София", стартирана от служебното правителство. Левицата не мисли особено да се съобразява и с исканията за закриване на Маришкия басейн, като казва, че ще ги запази и то с въглищното им производство. 

В програмата се мъдрят и такива - неясни и опасни - изречения: 

"Баланс в развитието на държавната централизирана и частната децентрализирана енергетика."

БСП ще спре и всички помисли за стартиране на носи концесии за природни ресурси. Или накратко - червените смятат, че можем да си работим с "Газпром" завинаги и няма никаква нужда да разработваме собствени находище на газ и петрол. ЯДрената енергетика остава приоритет, но най-вече що се отнася до изграждането на АЕЦ "Белене". 

ДБ - помирителите

Дясното обединение "Демократична България" започва мерките си с интересно предложение:

"Постигането на разбирателство между основните политически сили относно дългосрочните приоритети в областта на енергетиката, хармонизирането им с целите на Европейския съюз и обвързването им в Национална енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г."

Интересно е, защото нито една друга партия засега не поставя разбирателството на първо място. 

Иначе - и ДБ, както и другите партии, обявяващи себе си за евроатлантически, посочват, че ще заложат на зеления преход, на средствата от Европейския зелен пакт, за да проведат реорми, "технологично обновяване и наваксване на изоставането в енергийната ефективност, децентрализацията на производството и създаването на условия за енергийно независими общности". 

В конкретиката - ДБ смята да изработи чисто нова енергийна стратегия с хоризонт до 2050 година, в която да заложи като приоритет "намаляването на емисиите на парникови газове, повишаването на енергийната ефективност, увеличението на дела на възобновяеми енергоизточници и осигуряването на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна свързаност между държавите членки на ЕС". Неясно е обаче какво значи следващата им идея - да преструктурират финансовата рамка за производство на електроенергия от изкопаеми горива до 2025 година. 

И ДБ, както ГЕРБ, смятат да заложат на развиването на производство на възобновяем водород и то от ВЕИ мощности. И тук - отново - се говори за довършването на ремонта на ПАВЕЦ "Чаира" и за изграждане на допълващата мощност на язовир "Яденица".

Обединението смята и да работи за "намаляването на емисиите на парникови газове, повишаването на енергийната ефективност, увеличението на дела на възобновяеми енергоизточници и осигуряването на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна свързаност между държавите членки на ЕС".

И ако до тук всички партии бяха под една или друга форма за увеличаване на ядрената мощност в страната, то при ДБ ситуацията е малко по-условна. В програмата на партията пише, че трябва да се направят анализи, да се претеглят всички аргументи "за" и "против" и чак тогава да се вземе решение. При всички положения ДБ няма да подкрепи изграждането на АЕЦ "Белене". 

Важно е да се спомене, че обединението има идеи и за ограничаване на разходите за покупка на въглеродни емисии, макар това да не може да бъде решено на национално ниво, а на европейско. 

"Възраждане": без изненади 

Програмата на националистите на Костадин Костадинов в сектор "Енергетика" започва с рекапитулация на състоянието му до момента, в което се казва, че общо-взето - едни хора много са ни прецакали. Има жалейки по "Южен поток", удари по "външните сили" и други подобни словесни конструкции, които едва ли шокират някого. Що се отнася до конкретиката на предложенията им, там се наблюдава интересен феномен за крайно дясна партия - натрапчиво желание за държавно контролирани цени. 

Като начало от "Възраждане" също смятат да пишат "дългосрочна национална доктрина за развитието на енергетиката". 

"Доктрината ще регламентира стратегическите цели и политики за развитие на отрасъла, оптимизацията на енергийния баланс по отношение на видовете енергия и обезпечеността с енергийни носители, диверсификацията на източниците, възможностите за създаване на запаси, облекченото въвеждане на микромощности, обезпечаването на отрасъла със специалисти, развитието на научно-техническия потенциал, развитието и поддържането на материалната база, ефективността и ефикасността при производството и ползването на електрическа енергия", пишат националистите. 

Хората на Костадинов ще реформират и КЕВР (незнайно защо още наричан в програмата ДКЕВР), НЕК и БЕХ. Как обаче - не става ясно. И след това започва контролът. 

- "Преразглеждане на тарифите и ефективно държавно регулиране на цените на доставка на електроенергия. 

- Стриктен контрол над монополистите и строго санкциониране при всяко нарушение

- Регулиране на изкупните цени на „зелената“ енергия и произвежданата от ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3 в „Марица-изток“, които облагодетелстват основно олигархичните кръгове около Иво Прокопиев и Цветелина Бориславова, респективно – служат за износ на национален доход, като същевременно правят неефективна и непродаваема добитата у нас енергия."

Следват и малко модерни мерки - като използването на малки учасстници на пазара, стимули за новите технологии и евентуалното използване на неизползвани до момента енергийни находища. Повече подробности обаче няма. 

ИТН: нищо ново 

Що се отнася до "Има такъв народ", които са на ръба от влизането в парламента, според данните на социолозите до момента, тяхната енергийна програма не е претърпяла особени промени спрямо предишните избори. Отново имаме програма, разделена на три отдени графи, като в първата са представени общите приоритети, във втората - какви ще бъдат точно стъпките по постигането им, а в третата - времевите хоризонти, в които ще се случат промените. 

ИТН е поредната партия, която ще прави нова национална доктрина в енергетиката, в която ще включи като приоритет съкращаване на вредните емисии в интерес на обществото и в съответствие с актуализираната за България европейска "Зелена сделка". Партията на Станислав Трифонов смята да запази и ролята на ядрената енергетика "в съответствие с новите реалности в геополитически план". Каквото и да означава това. 

Оттук нататък ИТН не впечатляват нито с идеи, нито с каквито и да било конкретни числа или аргументи. Дори напротив - програмата им е твърде обща и твърде пожелателна. Като например - "Оздравяване на структуроопределящи държавни дружества, осигуряване спазването на пазарните приципи, справяне с корупцията". Тук няма никакво пояснение кои са тези дружества, каква е точно корупцията, нито какви са пазарните механизми зад които застават.

И още - партията твърди, че ще изпълнява целите на Зелената сделка със специално разработени мерки и инструменти за енергийно бедни домакинства, за повишаване на благосъстоянието им. Няма никаква яснота какви са тези мерки в конкретика, нито как през енергийна политика се повишава благосъстояние на населението. В графата за конкретно решение пише, че ще се създаде "нормативна уредба за регистриране, класификация и компенсиране на енергийно бедните домакинства и план за действие за целево насочване на ресурса на НПВУ и Зелената сделка към най-уязвимите потребители." 

Освен това, ИТН ще разработва и приложение на национална стратегия за конверсия на въглищните региони във високотехнологични индустриални зони, с краен резултат повишаване на заетостта в регионите. Как ще стане това? Като постепенно се заместят въглищните ТЕЦ с високоефективни блокове, нови мощности на ВЕИ на освободените и рекултивирани минни табани и комбинирано производство на водород. 

ДПС: изненадата

Този път от ДПС изненадват всички като на сайта си обявяват нещо като управленска програма. Тя е доста постна и немотивирана, но все пак я има - нещо, което не винаги може да бъде отчетено. Енергийната политика дори е изведена сред първите три основни приоритета на Движението, което в крайна сметка не е особено изненадващо, имайки предвид ситуацията. 

Накратко - защото такава е и програмата - ДПС предлага "стабилност и диверсификация на енергийната система без това да е в ущърб на гражданите". Веднага след това е уточнено и какво точно значи диверсификацията в очите на партията - "намаляване и ликвидиране на енергийната зависимост от Русия". Това не е изненадващо, Движението винаги е заемало евроатлантически позиции в критични моменти. 

Следващата точка обаче е доста пожелателна - иска се осигуряване на стабилност на енергийната система като се намерят доставки на газ и петрол на максимално добри цени без посредници. Това е интересно, защото на практика е трудно да се намери суровина без посредник в следващата година, без да се включи Русия. 

Освен това ДПС иска да запази цената на ел. енергията за населението, което вероятно означава за домакинствата. На практика това е призив за забавяне на либерализацията на пазара за небитовите потребители. Интересното е, че Движението иска и фиксиране на цените на горивата, което е неприсъща левичарска мярка за тях. 

Накрая - тук би трябвало да включим и програмата на "Български възход" на Стефан Янев, която също има шанс за участие в следващия парламент. Формацията на бившия служебен премиер обаче така и не е качила своята програма на сайта си. 

Изводите

Малко са партиите с шанс за участие в 48-мото народно събрание, които реално имат ясни, точни и аргументирани енергийни програми. Повечето се въртят около зелената икономика и плановете на ЕС за безвъглероден континент до 2050 година. Почти  всички са "за" ядрената енергетика, почти никой не смее дори да помисли за рязко затваряне на въглищните централи. Нормално - те са спасителите на страната в момента. 

И макар идеи да има много, впечатление прави, че има една голяма отсъстваща такава - темата за шистовия газ. Въобще за разрботването на находищата вътре в страната, които наистина биха могли да ни измъкнат от енергийното иго. Мълчанието по темата е оглушително.