Страните членки на ЕС, които нямат газохранилища, ще имат достъп до съоръженията и запасите на други държави от Общността и ще споделят финансовата тежест по тяхното запълване.

Това предвижда мандатът, който Съветът на ЕС даде днес на Европейския парламент за преговори за предложението за съхраняването на газ в Съюза.

Страните членки също така договориха задължително сертифициране за всички оператори на системи за съхраняване.

Така ще бъде избегнат потенциален риск от външно влияние върху критична инфраструктура.

Предложението, което е на Европейската комисия, цели да гарантира, че капацитетът на газохранилищата в ЕС ще бъде запълнен преди следващия зимен сезон и горивото може да се споделя солидарно между страните-членки. Мандатът бе договорен от постоянните представители на 27-те държави от Общността.