Министерство на финансите ще предложи дълго чакана промяна в закона, която ще позволи на някои фирми да получат данъчно облекчение, ако работят с некоректни партньори.

Това става ясно от публикуван на страницата на ведомството проект на промени, които ще бъдат предложени на редовното Народно събрание. 

За какво става дума? В момента фирмите са длъжни да платят ДДС върху сключена сделка, ако има издадена фактура, дори и плащането да не е пристигнало при нея. Това е особен проблем за всички, които си имат работа с некоректни партньори, които взимат, но не плащат. Сега МФ предлага това дължимо ДДС да не се плаща, докато няма постъпило плащане. 

Промяната ще стане възможна, пишат от МФ, благодарение на решение на Съда на ЕС, който е създал вече такъв прецедент. Важно е да се знае и че ако изминат 730 дни от датата на издаване на фактурата, то държавата ще счита вземането на фирмата за невземаемо и няма въобще да търси ДДС. 

От проекта обаче не става ясно дали некоректните платци ще се преследват за изтеглено след фактурата ДДС като данъчен кредит. Това също е често срещана практика.