Европейската комисия ще изпрати уведомително писмо до България с искане за правилно прилагане на основните изисквания за безопасност и радиационна защита, предаде БТА.

Страните от ЕС трябваше да въведат европейските правила до 6 февруари 2018 г. Комисията смята, че страната ни все още не е приложила правилно някои изисквания. Правилата засягат готовността за действия при извънредни събития и бяха променени след аварията в АЕЦ “Фукушима” в Япония през 2011 г.

Ако до два месеца България не направи исканите промени, ЕК може да реши да продължи с наказателната процедура.

Същевременно Комисията изпраща до страната ни уведомително писма за това, че не е представила дългосрочни стратегии за управлението на енергийния съюз и за действията за опазване на околната среда. ЕС цели до 2050 г. да постигне незамърсяваща икономика, с междинна цел за намаляване на отделянето на парникови газове с поне 55 на сто до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

Държавите трябваше да изготвят до 1 януари 2020 г. първите дългосрочни стратегии за поне 30 години напред и нови стратегии на всеки 10 години след това. Досега България и още три страни не са представили необходимите данни.

Брюксел призова София да осъвремени картите, свързани с опасностите от наводнения. Картите трябва да покриват географските райони, които могат да пострадат, както и възможните неблагоприятни последици. Те са в основата при изготвянето на планове за предотвратяване на наводнения.

 Тазгодишните наводнения в България показват нарастващото значение на оценката на опасностите при настъпващите промени в природата, отбялазват в ЕК.