Седмица преди вота изследването на „Екзакта” показва, че е много вероятно в следващия парламент да попаднат представители на шест, седем или осем партии.

Интригата ще се запази до самия край на изборния ден, доколкото резултатът на ИТН и на „Български възход” към 25 септември подлежи на развитие до самия край на вота.

26,4 на сто декларират, че ще гласуват за ГЕРБ. ПП взема 16,8 на сто. Третата позиция е за ДПС - 12,6 на сто. Четвъртата позиция е за БСП - 10,8 на сто, но на практика соцпартията и "Възраждане" (10,5 на сто) са с почти изравнени резултати.

Това показват данните от последното преди изборите на 2 октомври национално представително изследване на "Екзакта Рисърч Груп". То е проведено в периода от 20 до 25 септември, сред 1050 пълнолетни български граждани в 71 населени места на страната. Работено е със стратифицирана двустепенна извадка с квота по основни социално-демографски признаци. Методиката на регистрация е пряко полустандартизирано “face to face” интервю. Максималната грешка при 50%-вите дялове е +/- 3%.

Изследването е реализирано със средства на „Екзакта Рисърч Груп”.

От началото на кампанията, екипът на „Екзакта Рисърч Груп” в своите изследвания регистрира плавен, но постоянен спад в дела на готовите да гласуват българи. Това означава, че очакванията на хората към политиците очевидно не се оправдават в предизборния период, отбелязват от агенцията.

Седмица преди вота около 43% от българите са напълно уверени, че на 2 октомври ще отидат да гласуват, но съществува вероятност да настъпят промени в резултат на кампанията от последната седмица.

Към 25 септември са посочили, че със сигурност възнамеряват да гласуват около два милиона и четиристотин хиляди избиратели, живеещи на територията на България. Ръст на активността може да дойде от заявилите, че ще гласуват, но все още нерешили за кого да дадат гласа си, а спад в активността може да настъпи в резултат на политическите изяви от последната седмица на кампанията.

Данните на „Екзакта” от сегашното изследване показват, че към 25 септември жителите на столицата и на градовете-областни центрове в по-малка степен възнамеряват да гласуват в сравнение с жителите на малките градове и на селата.

Избирателите на ГЕРБ, на БСП и на ДПС са в най-висока степен мобилизирани. В крайната фаза на кампанията се регистрира ръст на мобилизацията на електоратите на ДБ и на "Възраждане". Все още тече процес на мобилизация на електората на ПП.

Няма значими промени в мобилизацията на ИТН в сравнение с времето от началото на кампанията.Това е очаквано предвид спецификите на този електорат. Електоратът на БВ към 25 септември остава в по-малка степен мобилизиран.

Към 25 септември 16% от българите посочват, че твърдо са решили да гласуват на 2 октомври, но все още не са избрали за кого. Този дял подсказва, че до самия край на изборния ден са възможни промени в подреждането на партиите с близки резултати, които не могат да бъдат отчетени надеждно седмица преди вота, посочват социолозите.

Специфика на вота

16,8% от българите изпитват известни притеснения от машинното гласуване. Това споделят по около една трета от избирателите на БСП и на ДПС.

16,5% от интервюираните посочват, че се колебаят за кого да гласуват и ще направят своя избор в последния момент. Сред посочващите този отговор, регистрираме по-често жени, висшисти, заможни българи, жители на градовете-областни центрове и избиратели на по-малки партии.

23% заявяват намерението си да гласуват с преференция, като това са по-често хора с висше образование, избиратели на ДБ, на ГЕРБ, на БСП и на "Възраждане". Преференциалният вот е предпочитан от избиратели на партии, които са сигурни участници в следващия парламент и пред които не стои въпроса за кого да гласуват, а как да допринесат за това в парламента да попаднат повече хора с качества.