Решението на Съвета на ЕС България и Румъния да не бъдат приети в Шенгенското пространство остава ицзяло политическо. То се крие зад бюрократични аргументи, като изтъква причини, които не са пряко свързани с управлението на границите.

Това се казва в декларация на всички 17 български евродепутати. Тя бе разпространена часове преди дебата в Европейския парламент в Страсбург, посветена на влизането на двете държави в Шенген.

„За жалост, това неглижиране на двете държави, въпреки тяхната техническа готовност, подхранва скептицизма по отношение на взимането на решения на ниво ЕС, а едно ново забавяне би увеличило риска от недоверие към волята на ЕС да изпълнява политическите си ангажименти”, изтъкват българските представители.

Според тях във времена на инфлация, несигурност на енергийните пазари и затруднените вериги на доставки, последиците от пандемията и военния конфликт на континента, усилване на миграционните потоци и царящата обща несигурност, страните от източна Европа трябва да получат така желаната зелена светлина за формално членство в Шенген. Обратното би довело да негативни икономически и политически последици. 

„Считаме, че продължаващата безпрецедентна 11-годишна блокада в Съвета на ЕС не може и не трябва да бъде толерирана повече“, убедени са евродепутатите ни.

Те смятат, че премахването на контрола по вътрешните граници на България и Румъния е от ключово значение - както за икономиката и сигурността на двете държави, така и за ЕС като цяло. И припомнят, че техническата готовност за опазването на външните граници от двете държави е потвърдена от Европейската комисия още през 2011 г. Оттогава тази оценка е потвърждавана многократно от различни институции на ниво ЕС, включително от Европейския парламент.

През 2018 г. в специална резолюция, инициирана в доклада на българския социалист Сергей Станишев и подкрепенa от всички български евродепутати, ЕП настоя за незабавно премахване на граничния контрол с България и Румъния едновременно по всички граници – сухопътни, морски и въздушни.

През май ЕК представи годишния доклад за състоянието на Шенген за 2022 г., като в него за пореден път се призовава за консолидиране на Шенгенското пространство чрез пълноправното приемане на България и Румъния.

„Ние, българските представители в Европейския парламент, призоваваме Съвета на ЕС да вземе решение, основано на изпълнението на обективните критерии, което не поставя европейската интеграция в задънена улица, а дава ново начало”, заявьват евродепутатите от страната ни.

По думите им от момента на присъединяването си към ЕС през 2007 г. България изпълнява всички задължения на шенгенска външна граница. Ппрез годините тя непрекъснато е доказвала, че е надежден и предвидим партньор.

„Време е освен задълженията, страната ни да поеме и правата, които Шенгенското пространство дава на гражданите и бизнеса. Отмина времето на поносимостта към вечното чакане за отмяна на двойните стандарти.  Време е за действия!”, завършва декларацията.