Нарушаването на санкциите на ЕС да бъде третирано като престъпление. То трябва да бъде включено в списъка на Съюза, съдържащ различни видове престъпления.

Прилагането на санкциите ще става и чрез запор и конфискация на сметки и имоти на нарушаващите ги олигарси.

Това включват огласените днес нови предложения на Европейската комисия. Те са свързани с агресията на Русия срещу Украйна.

Във всяка страна членка трябва да бъде създадена Служба за управление на активите.

Предложенията са направени в контекста на работната група „Замрази и отнеми“, създадена през март.

От ЕК обаче побързаха да охладят страстите. Оттам поясниха, че конфискацията ще става само след съдебно решение. А за да бъдат одобрени изобщо предложенията, е необходимо пълно единодушие сред 27-те страни членки в Съвета на ЕС.

Според новите предложения службите в страните членки ще могат да замразяват за 7 дни активи, за които има подозрения, без да е необходимо съдебно решение. Обмисля се и възможността плащането в рубли за доставки на газ от Русия също да бъде криминализирано, посочи еврокомиисарят за правосъдието Дидие Рейндерс.

Възможно е конфискуваните средства да бъдат насочени към фонд, който ще работи за възстановяването на Украйна.

Предложенията

Предложението нарушаването на санкциите да бъде добавено в списъка на ЕС с престъпления ще позволи създаването на общ стандарт на престъпленията и наказанията в Съюза. Такива обще правила ще улеснят разследването, съдебното преследване и наксазанията ан нарушенията във всички страни членки.

Това е особено тежко престъпление предвид факта, че може да представлява заплаха за международния мир и сигурност и има ясен трансграничен контекст. Това изисква еднакъв подход и на европейско, и на световно равнище.

Чрез това предложение ЕК дава насоки как би могла да изтлежда една бъдеща директива за санкции срещу престъпници. Потенциалните престъпления могат да включват:

• Участие в дейности, насочени към пряко или непряко заобикаляне на санкциите, включително чрез укриване на сметки;

• Незамразяване на пари, принадлежащи, съхранявани или контролирани от обозначено лице; 

• Участие в търговия като внос или износ на стоки, върху които е наложгена търговска забрана.

Второто предложение на Комисията е за засилване с ограничителни мерки на равнище ЕС на регламента за възстановяване на активи и конфискация. Брюксел предлага директива в тази област. Целта е да бъде гарантирано, че престъплението не носи печалби. Това ще стане чрез лишаването на престъпниците от незаконно придобитите печалби и ограничаването на възможността да извършдватт нови престъпления. Предложгените правила ще важат и за нарушаването на санкциите, като бъде гарантирано ефективното проследяване, замразяване, управление и конфискация на пе„албите.

Това предложение осъвременява регламента за възстановяване на активи чрез следните нововъведения:

• Разширяване на мандата на службите за възстановяване на активи. Те ще могат бързо да проследяват, идентифицират активите на лица и образувания, подлежащи на европейски ограничителни мерки. Тези правомощия ще се прилагат за натрупани чрез престъпна дейност активи. Ще бъде подзволено спешно запориране на имот, когато има опасност сметките да изчезнат;

• Конфискация на активи за по-голям обхват от престъпления. Сред тях са нарушения на санкциите;

Създаване във всички страни на служби за управление на активите. Така ще бъде гарантирано, че запорирани имоти няма да изгубят стойността си. Това ще позволи  просажбата на замразени активи, които лесно могат да поевтинеят или чиято поддръжка е скъпа.

Каква е ситуацията днес

Доходите от криминална дейност в ЕС възлизат на 139 милиарда евро, от които едва 2 на сто са заловени и само 1 на сто конфискувани, обяви зам.-председателят на ЕК за насърчаване на европейския начин на живот Маргаритис Схинас.

„Предвид сложността при идентифицирането на активите на олигарсите и престъпниците, които ги крият в различни юрисдикции със сложни структури, нашето днешно предложение ще даде гаранции, че всички действащи лица ще допринасят за проследяването, замразяването и конфискуването на активи, които са обект на санкции. В настоящия геополитически контекст е ясно, че нямаме време за губене в тази насока“, изтъкна той.

Според Дидие Рейндерс има вероятност тези средства да се насочат натам, където рискът от наказателни действия е най-малък. А фрагментацията между страните членки излага а риск прилагането на санкциите.