"Черните списъци", които разпространи бившето служебно правителство миналата година в резултат на американските санкции по "Магнитски", са незаконни. Поне спрямо майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева, и жената на Васил Божков - Елена Динева.

Това гласят окончателните решения на два 5-членни състава на Върховния административен съд (ВАС), се казва в съобщение на съда.

Това са първите окончателни решения по общо над 60 дела, образувани във ВАС заради санкции по американския т. нар. глобален закон (видно е, че у нас явно той не е толкова "глобален", б.р.).

Както Клуб Z писа, още първите инстанции обявиха за нищожни точките на МС... 

"... за предприемане на действия във връзка с наложените от Съединените американски щати санкции на български лица."

"В случая безспорно е установено, че липсва конкретна правна норма, която да овласти Министерския съвет да издаде оспореното решение. Посочените общи разпоредби на Конституцията и на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация не определят материалната компетентност на Министерския съвет, нито цитираните Глобален закон "Магнитски", Конвенцията на ООН за корупцията и регламенти на ЕС", пишат върховните съдии.

Те заключават, че липсата на нормативна основа за издаването на акта, е и липса на материална компетентност, която винаги води до нищожност на издадения акт.

Между другото, сходен правен вакуум има в целия Европейски съюз, който практически няма юридически основания за каквито и да е действия, след като САЩ обявят който и да било за обект на санкции по "глобалния" си закон.

Ето и прессъобщението на ВАС

ВАС окончателно прие, че части от акта на Министерски съвет, свързани със закона „Магнитски“, са нищожни

Два различни петчленни състава на Върховния административен съд потвърдиха решенията на тричленните състави от 3 февруари тази година, свързани с две административни дела, образувани по жалби на Ирена Кръстева и на „Интернюз 98“ ООД със съдружници Елена Динева и „Нове интернал“ ЕООД заради наложени санкции по Закона „Магнитски“. Това са първите окончателни решения  (адм. дела № 2168 и № 2849 от 2022 г.) по общо над 60 дела, образувани във ВАС заради санкции по американския глобален закон. 

С решенията на тричленните състави по тези дела бяха обявени за нищожни точки 1, 3 и 6 от Решение № 441 от 04.06.2021 г. на Министерския съвет на Република България за предприемане на действия във връзка с наложените от Съединените американски щати санкции на български лица. 

Петчленните състави на ВАС приемат мотивите на тричленните състави, че актът на МС е нищожен, тъй като е издаден при липсата на компетентност по смисъла на чл. 146, , т.1 от Административнопроцесуалния кодекс. Не е спазено и изискването той да е издаден въз основа и да не противоречи на нормативен акт на ЕС, на Конституцията на Република България, на национален закон, или на международен договор, ратифициран от страната ни. 

В случая безспорно е установено, че липсва конкретна правна норма, която да овласти Министерския съвет да издаде оспореното решение. Посочените общи разпоредби на Конституцията и на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация не определят материалната компетентност на Министерския съвет, нито цитираните Глобален закон "Магнитски", Конвенцията на ООН за корупцията и регламенти на ЕС. Липсата на нормативна основа за издаването на акта, е и липса на материална компетентност, която винаги води до нищожност на издадения акт, какъвто е и този случай. В тази връзка обосновано съдът в обжалваната част на решението си пред настоящия съд е приел въз основа и на Тълкувателно решение № 2/1991 г. на ОСГК на ВАС, че всяка некомпетентност води до нищожност. 

Петчленните състави на ВАС напълно споделят изводите на колегите си от тричленните състави, че и Регламентът на ЕС № 2020/1998 на Съвета относно ограничителните мерки срещу тежки нарушения на правата на човека не дава право да се счита, че някои от разпоредбите му могат да се използват като правно основание за решение № 441/04.06.2021 г. Този Регламент е относим и приложим относно геноцид, престъпления срещу човечеството, изтезания и други форми на жестокост. В този смисъл правилно съдът не е възприел доводите на Министерския съвет за приложимост на разпоредбите на цитирания Регламент, още по - малко някои от тях да послужат като правно основание за издаване на процесното решение на Министерския съвет.