"Пирогов" е в тежко финансово състояние в резултат на лошо управление.

Това съобщават в петък от Министерството на здравеопазването.

Над 16 млн. лв. са просрочените задължения на най-голямата спешна болница в страната към 31 март 2022 г. Ще бъде назначен прокурист за подобряване на финансовото състояние

В края на 2021 г. финансовият резултат на лечебното заведение е загуба в размер на 24,5 млн. лв. Дружеството е декапитализирано преди повече от пет години – като в края на финансовата 2017 г. е отчетена отрицателна стойност на собствения капитал. Въпреки това, в продължение на години не са предприети адекватни действия и болницата продължава да задлъжнява. За финансовите 2017 г., 2018 г. и 2019 г. дружеството отчита текущи загуби – съответно: -3 416 хил. лв., -1 194 хил. лв. и -108 хил. лв., посочват от МЗ.

Лошото финансово управление през годините и големият размер натрупани загуби възпрепятстват лечебното заведение да акумулира финансов ресурс, за да модернизира клиниките (някои от които единствени в страната). Независимо че през последните две финансови години (2020 г. и 2021 г.) "Пирогов“ отчита текущи печалби, средствата не са достатъчни за покриване на загубите, натрупани през годините на лошо управление.

По представените от лечебното заведение данни към 31 март т. г. е налице текуща загуба в размер на -2 907 хил. лв., като размерът на просрочията достига 16 450 хил. лв.

За да се подобри финансовата дисциплина, в лечебното заведение ще бъде назначен прокурист, който да преразгледа всички договори и да представи оздравителен план. Една от основните задачи на прокуриста ще бъде да предоговори дълговете на болницата с кредиторите, както и да оптимизира приходите и разходите на болницата. Осигуряването на допълнителни средства, необходими за модернизация на клиниките и за кадрово обезпечаване на болницата, също са сред основните задачи на прокуриста, посочват от МЗ.

Между 2017 и 2021 г. начело на "Пирогов" е проф. Асен Балтов, сега депутат от ГЕРБ. Той беше махнат м. г. от директорското място след проверка на НЗОК, скандал и протести от министъра на здравеопазването в служебното правителство - д-р Стойчо Кацаров. Балтов беше заменен от проф. Иван Поромански.