Повече стимули за даряването на кръв. Това предвижда нов законопроект, сред имената на вносителите му има представители на всички партии в управляващата коалиция.

Предвижа се кръводарителят да получава тонизиращи храни и напитки в размер на 15 лв., а не както досега – 8 лв., около 50% от дневната надница на средната заплата, което към момента означава около 40 лева. както и възстановяване на транспортни разходи в размер на 35 лв., които трябва да бъдат доказани с документ. Той все така получава и два дни допълнителен платен отпуск.

Депутатите предлагат при спешни случаи на хората, които дават кръв, да се заплащат между 120 и 150 лв. за литър кръв.

В законопроекта са предвидени и средства за кампании по кръводаряване.

Предлага се и превръщането в рутинна практика на молекулярната технология за диагностика на дарената кръв. Това предполага повече сигурност за безопасността на кръвните продукти, които се преливат. Към момента задължителното изследване на кръвта е за хепатит B и C, СПИН и сифилис. Тестовете са серологични, въведени от 2001 г.

NAT, или молекулярната технология, е по-съвременен начин за диагностика на доста по-широк спектър от трансмисивни инфекции, обясняват вносителите в мотивите си. При него се скъсява и т. нар. прозоръчен период - времето от заразяването до прояването на инфекцията в кръвта. Всичко това се очаква да доведе до по-високо качество и сигурност на кръвта и кръвните продукти, се подчертава в проекта.

В мотивите на вносителите - д-р Александър Симидчиев от ДБ, проф. Георги Михайлов от БСП, доц. Антон Тонев от ПП, доц. Силви Кирилов и д-р Ивайло Христов от ИТН, се отбелязва, че сред целите е да се създадат нови стимули за даряването като "доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност". Както и да се премахне ширещата се търговия на черно с кръв и кръвни продукти.

Едва 25 на сто от нужната кръв за преливане сега се набавя от доброволчески акции. Най-честата практика е хората, които се нуждаят от тази манипулация, да разчитат на близките, които по спешност да даряват кръв или се прибягва до купуване на кръв на черния пазар. Пред почти всяка по-голяма болница стоят "граждани", които правят подобни оферти. Според неправителствени организации трябва да се работи ориентирано да се спре практиката, която имат много болници, да искат бележки с конкретно име, за което се дарява кръвта.