"Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не възрази Прокуратурата на Република България в качеството на второстепенен разпоредител по бюджета на съдебната власт да продължи извършването на разходи за осигуряване дейността на администрацията на европейските делегирани прокурори от бюджета на ПРБ за 2022 г.

С това кратко съобщение на ВСС засега приключва темата с разходите за европейските делегирани прокурори (ЕДП). Решението е по-скоро протоколно и не е изненада.

С кратък дебат още преди повече от месец Пленумът на ВСС, който разпределя като първостепенен разпоредител генерално средствата за цялата съдебна система, реши, че няма как да е друго - Прокуратура не Република България остава второстепенен разпоредител, а европрокурорите - третостепенен.

Така естествено разходите за дейността им ще минават през подчинената йерархично на един човек ПРБ.

Клуб Z припомня, че по времето на Надежда Йорданова са задвижи, а после и бе финализиран проектът - европейските делегирани прокурори да се извадят формално в отделна структура. При Крум Зарков те получиха сградата на ул. "Г. С. Раковски" 134 в София.

Макар обаче да се водят независими, те остават български магистрати - от една страна, а от друга и финансите им ще "минават" през четвъртия етаж на Съдебната палата. За да стане друго, т.е. - ЕДП да са второстепенен разпоредител на средства, трябват законови промени в Закона за съдебната власт.

Въпреки това експерти припомнят, че между българската прокуратура и европейската има споразумение от миналата година - кой какво ще плаща на сравнително новото звено. Най-общо заплатите и осигуровките се поемат от Люксембург, а всичко останало - пари за следствия, за експертизи дори най-елементарните режийни - от българската страна.

Също днес Прокурорската колегия насрочи дата за изслушване на желаещите да попълнят поредната квота за 6 български европрокурори. Това са: 

Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура,

Василен Бенчев и Живка Арсенова - прокурори в Софийска районна прокуратура,

Иван Кучиев, Марио Томов, Милко Момчев, Михаела Райдовска и Юлиана Христова - прокурори в Софийска градска прокуратура.

Те ще бъдат изслушани в един ден - 21 ноември в сградата на ВСС. Гасуването ще е веднага.