Българските европейски делегирани прокурори (ЕДП) ще са самостоятелна организационна структура в прокуратурата. Това гласят промени в Закона за съдебната власт, приети на първо четене от Народното събрание днес.

Така магистратите, които в момента са 9, но тенденцията е да станат 15, ще имат отделен бюджет и сграда, автономно ще искат използване на СРС и ще използват събраните от тях данни и веществени доказателства по дела от компетентност на европейската прокуратура.

"В моя среща с г-жа Лаура Кьовеши през тази година беше даден пример за отказ за експертиза на европейски делегиран прокурор от страна на Специализираната прокуратура с аргумент - "липса на пари", написа Надежда Йорданова по повода.

Сега новата структура ще има собствена администрация ще бъде определена като организационна единица по Закона за защита на класифицираната информация и ще има самостоятелно секретно деловодство. 

Въпросът с българските ЕДП е сложен, тъй като по регламента, който нормира работата им за Европрокуратурата, те би трябвало да не са подчинени на Иван Гешев (или който и да е на този пост). От друга страна, за да могат да извършват процесуално-следствени действия, те остават български магистрати. Да не говорим за "завръщането" им евентуално след изтичане на 5-годишния мандат, който той има право да бъде повторен само веднъж.

Решаваща при избора им все така е Прокурорската колегия на ВСС.

Например - леко парадоксално, при една от процедурите, открити от ВСС, се явиха нула желаещи. Българските прокурори наброяват около 1500 души, но право да кандидатстват освен тях имат и близо 500 следоветели, и съдиите, които са около 2200. 

Ето и целия коментар от фейсбук профила на правосъдната министърка в оставка Надежда Йорданова:

Току-що Народното събрание прие на първо четене законодателните промени за осигуряване на по-голяма автономност на европейските делегирани прокурори в България.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт предвижда европейските делегирани прокурори да бъдат обособени в самостоятелна организационна структура в прокуратурата. Това ще осигури ресурсна обезпеченост за дейността им.

Законопроектът е подкрепен от Европейската прокуратура, а държавите-членки са задължени да осигурят администрирането на работата на европейските делегирани прокурори. В моя среща с г-жа Лаура Кьовеши през тази година беше даден пример за отказ за експертиза на европейски делегиран прокурор от страна на Специализираната прокуратура с аргумент - „липса на пари“. Видно е, че това не може да продължава.

Със заключителните разпоредби на закона е предвидена промяна в Закона за специалните разузнавателни средства и в Наказателно-процесуалния кодекс, с които изрично се урежда правото на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори да искат използване на СРС и да използват събраните от тях данни и веществени доказателства по дела от компетентност на европейската прокуратура.

Министерство на правосъдието на Република България ще участва активно в дебатите между първо и второ четене.

Ето и съобщението от МП:

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт за европейските делегирани прокурори

Народното събрание прие днес на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) за европейските делегирани прокурори, предложен от Министерски съвет.

„Благодаря за подкрепата. Днес мнозинството подкрепи на първо четене един важен законопроект, който е в изпълнение на задълженията на държавата. Това е законопроект, който е подкрепен от Европейската прокуратура и има положително становище от нея и е оценено, че тези текстове съответстват изцяло на Регламент 1939/2017. А именно – регламентът който създава Европейската прокуратура“. Това заяви правосъдният министър Надежда Йорданова след края на гласуването.

Тя допълни, че с промените, разработени от Министерство на правосъдието, се гарантира ресурсната обезпеченост за ефективно изпълнение на дейностите на европейските делегирани прокурори.  

Предвижда се европейските делегирани прокурори да бъдат обособени в самостоятелна структура, която да има собствена администрация, да бъде бюджетно осигурена, да бъде определена като организационна единица по Закона за защита на класифицираната информация. Така структурата ще има самостоятелно секретно деловодство. Предвижда се и задължение държавата да осигури необходимата сграда.