Скандалът "отмяна на забраната за износ на продукти, произведени от "Лукойл" в България" продължава и в понеделник вечер. След като вчера енергийният министър Росен Христов обяви, че България е получила дерогация за внос на руски петрол, за да може да го препродава на страни от ЕС, а днес Европейската комисия го опроверга, в наддаването за истината се включи и Министерство на финансите. 

Според ресорното на Росица Велкова ведомство, което е и един от вносителите на отмняната, е нужно уточнение на твърдението, че "Европейската комисия е опровергала действията на правителството по отношение на отмяна на забраната за износ от страна на Лукойл Нефтохим на нефтопродукти, произведени в България на базата на внесен суров нефт от Русия."

"Както говорителят на Европейската комисия съобщи, на България е дадена дерогация до 31.12.2024 г. да внася суров нефт от Русия, предвид географското й положение и има забрана за износ на внесения суров нефт от Русия за други страни - така наречения реекспорт на внесената стока суров нефт. България няма намерения да прави реекспорт на суров нефт и да нарушава ограничителната мярка.

Говорителят на Европейската комисия препрати за допълнителни уточнения към секцията въпроси и отговори към Регламента на сайта на Европейската комисия. За Ваше улеснение ние Ви предоставяме въпросите и отговорите от сайта на ЕК. Конкретният казус е в т. 3 от тях. В т. 3 е зададен въпрос относно износът на нефтопродукти, произведени със суров нефт, внесен от Русия. 

Отговорът е еднозначен, а именно: Само нефтопродуктите, които са произведени в Русия или се изнасят от Русия попадат в хипотезата на ограничението по чл. 3м, § 1 от Регламента. Например, рафинирани нефтопродукти, произведени в трета държава на базата на руски суров нефт и изнесени за друга държава или трета държава не биха могли да попаднат под санкциите, тъй като те са произведени извън Русия", пишат днес от МФ. 

Обяснението на ведомството е меко казано странно, защото цитира текст, който се отнася до "трети страни". България не е такава, имайки предвид, че е член на ЕС и една от двете активни страни. Другата е Русия. Тоест този текст въобще не би трябвало да се отнася до нас. 

Освен това, съобщението на МФ по никакъв начин не коментира твърдението на Христов, че ние ще препродаваме на ЕС, което именно коментира днес говорител на ЕК. 

Обясненията на екипа на Росица Велкова продължават с повторение на мотивите към проекта на правителството: 

"Важно е да се отбележи, че ограничаването на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти, които са произведени от суров нефт и нефтопродукти с произход Русия или изнесени от Русия, ще доведе до значително намаляване на производствения капацитет и ограничаване на дейността на дружествата, опериращи на българския пазар. Подобна мярка ще окаже пряко влияние  върху експортния потенциал на страната ни, влошавайки търговското салдо и постъпленията от вътреобщностни доставки и износ, с всички произтичащи от това негативни последствия за бюджета. Осигуряването на безпрепятствен износ е в основата на развитието на националната икономика."

Абсурдно е да се твърди, че България трябва да използва дерогацията, за да защитава търговското си салдо, най-малкото защото износът на "Лукойл" няма да го подобри. И в момента "Лукойл" изнася, а салдото остава отрицателно.