При висока избирателна активност - над 74 %, прокурорската гилдия прати трима прокурори за членове на новия състав на ВСС преди балотажа утре.

Това са: 

Красимира Филипова – заместник-главен прокурор при ВКП – 756 гласа,

Владимир Николов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен - 655 гласа и

Добринка Калчева прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив – 602 гласа.

Красимира Филипова (вляво) на събитие, посветено на успехите на Спецпрокуратурата, заедно с шефката й Валентина Маджарова и колегата си Борислав Сарафов. 

Красимира Филипова е един от петимата заместници на Иван Гешев. През миналите две години тя се явяваше като "острие", основно когато прокуратурата решаваше да дава идеи за изменения в законодателството, като например тази - ако има еднаква присъда между първата инстанция и апелацията, делото да не стига до ВКС. Или да громи опциите за орган, който да разследва главния прокурор.

Валентин Николов е шеф на Окръжна прокуратура Плевен, но е и друго - той е председател на Асоциацията на прокурорите.  Предишният председател - Евгени Иванов и в момента е член на ВСС (между другото, той бе единствен кандидат "сам срещу себе си" и спечели със забележителните 841 гласа от 958 гласували, б.р.).

Явно Николов ще застъпи в следващия Съвет , ако по някакво чудо парламентът избере своите представители. Тази Асоциация е известна и със своите безапелационни писма, становища, позиции в подкрепа на Иван Гешев, на спецправосъдието, на линията на ВСС и пр.

Валентин Николов по време на медийна изява.

Третият избран е Добринка Калчева Тя е предложена за член на ВСС от 160 прокурори от апелативната, окръжната и районната прокуратура в Пловдив, както и прокурори от районните и окръжните прокуратури в Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Добринка Калчева също е член на Асоциацията на прокурорите.

Става ясно че тримата - за да прескочат още в първия ден изискването за 50% от действителните гласове, са избрани с огромно мнозинство: Филипова с близо 67 %, Николов - с близо 58% и Калчева - 53 на сто.

Утре ще се проведе втори тур, тъй като сред оставащите кандидати трябва да бъде излъчен четвърти член на ВСС от прокурорската квота. Тук вече правилото е - който събере най-много гласове.

 

Ето и съобщението на ВСС:

Председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на прокурорите Зорница Таскова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, обяви, че в съответствие с чл. 29к, ал 2 от ЗСВ проведеният днес избор е редовен. Гласували са 1139 прокурори - повече от половината от 1538, включени в списъка на действащите прокурори по реда на чл. 29д от ЗСВ. Общият брой на действителните гласове, съгласно данните от гласуването с хартиени и електронни бюлетини е 1134. Недействителните бюлетини са пет, от които в системата за електронно дистанционно гласуване – три и 2 хартиени бюлетини. При обявяване на изборните резултати присъстваха кандидатите Станислав Стойков - прокурор в Софийска градска прокуратура, Владимир Николов - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, Владимир Чавдаров – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна и Добринка Калчева – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, както и регистрираните като наблюдатели - адвокат Татяна Лисичкова – правен експерт към Асоциация „Форум“, и представителите на Фондация „Български институт за правни инициативи“ - Биляна Гяурова–Вегертседер – директор, и Теодор Славев.

Избирателната комисия обяви, че трима от кандидатите са избрани за членове на ВСС от квотата на прокурорите, тъй като са получили повече от половината от действителните гласове, както следва:

Красимира Филипова – заместник-главен прокурор при ВКП – 756 гласа,

Владимир Николов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен - 655 гласа и

Добринка Калчева прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив – 602 гласа.

Тъй като при проведения избор не са избрани определените в ЗСВ 4-ма членове от квотата на прокурорите, в изпълнение на чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ, изборът ще продължи утре, 10 юли 2022 г. с произвеждане на повторно гласуване от 08.00 ч. до 18.00 ч. в централното фоайе на Съдебната палата на бул. „Витоша“ № 2. На втория тур прокурорите ще избират между останалите петима кандидати за членове на ВСС.

При повторното гласуване прокурорите, заявили желание да упражнят правото си на глас чрез системата за електронно дистанционно гласуване, ще използват същите талони, които са ползвали днес.

Право на участие в избора имат всички 1538 прокурори, като 1 408 от тях са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет.

Администрацията на ВСС ще отпечата нови бюлетини с имената на 5-мата кандидати в процедурата за провеждане на повторно гласуване.

Решението на Избирателната комисия и протоколите на Избирателна секция №1 и Избирателна секция №2 от проведения днес избор за членове на ВСС от квотата на прокурорите са публикувани на интернет сайта на ВСС.

Съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ решението на Избирателната комисия подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му чрез Прокурорската колегия на ВСС.