Европейската комисия предприема две наказателни процедури срещу България, свързани с правилата за пътна безопасност, предаде БТА.

От Брюксел изпращат уведомителни писма, което е първа стъпка при откриването на процедурите.

България и още 12 страни членки на ЕС не са представили данни как прилагат влезлите в сила през 2021 г. европейски правила за техническите изисквания на пътните проверки на превозните средства. Тези правила разширяват обхвата на видовете превозни средства, подлежащи на тези проверки, като включват например високоскоростните трактори.

Друго уведомително писмо е изпратено до България и още 10 държави за това, че не са съобщили в срок как прилагат новите правила за годишните технически прегледи на моторните превозни средства. Правилата включват промяна в обозначенията на определени видове превозни средства (високоскоростни трактори, както и моторни превозни средства с 2,3 и 4 колела). С промените се въвежда системата eCall (електронно обаждане), която изпраща автоматизирани съобщения до службите за спешна помощ в случай на катастрофа. Европейското законодателство предвижда при годишните технически прегледи на превозните средства да се проверява работата и на тази нова система.