ТЕЛК решенията ще важат до ново явяване на комисия. Това решиха депутатите на второ четене днес в пленарна зала с промени в Закона за хората с уврежданията .

Изменението беше мотивирано с множеството жалби на ощетени хора с увреждания заради изтекли срокове на техните решения на ТЕЛК и съществено забавяне от средно шест месеца на новите. С поправката те няма да губят права и ще продължат да получават пенсиите си за инвалидност, както и различни форми на социално подпомагане.

Няма да им се прекъсва и финансовата и целева подкрепа, включително безплатните винетни стикери, право на лична помощ, асистентска подкрепа, различни данъчни облекчения. Законодателни промени днес бяха приети единодушно. Инициативата за промените беше на омбудсмана Диана Ковачева.

ТЕЛК решенията трябва да се издават в срок от три месеца, иначе ще се считат за просрочени. Регионалните здравни инспекции ще имат ангажимент да подават информация до НОИ, НЗОК, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, НАП и общините до 20-о число на всеки месец. Докато има забавяне на ТЕЛК в случаите на преосвидетелстване, финансовата подкрепа за хората с увреждания остава.

Регионалните здравни инспекции имат вече задължението да изпращат информация за необходимостта за явяване пред ТЕЛК поне четири месеца преди изтичане на срока на експертното решение. Заинтересованите от своя страна ще трябва да подават заявлението за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на валидността на медицинския документ.

Друга поправка предвижда още хората, които продължават да взимат пенсиите си и другите видове подкрепа, но в следващото решение им бъде определен по-нисък процент на вид и степен на увреждане, които водят и до намаляване или отпадане на отпуснатата подкрепа, да не възстановяват получената вече по-голяма сума.

Промените ще обхванат и неприключените производства, при които има забавяне и хората няма да губят правата си.

Народните представители подкрепиха и друга промяна - право на месечна финансова подкрепа в максималния размер по чл. 70, т.5 по Закона за хората с увреждания да получават хората, на които поради смърт на родител им е отпусната наследствена пенсия, вместо такава за инвалидност, информира бТВ. Същото ще важи и за хората с над 90% степен на увреждане и с определена чужда помощ, на които се предоставя пенсия за военна инвалидност. До момента размерът на пенсиите им бе близък до социалните. 

Става въпрос за 147 военноинвалиди. С решението от днес се предоставя възможност и на хората с пенсия за гражданска инвалидност, с право на чужда помощ, да получават месечна подкрепа като тази на военноинвалидите. Това са граждани, които са пострадали при изпълнение на гражданския си дълг или са пострадали случайно заради действията на органите на властта при изпълнение на служебните задачи на тези органи. Към момента в България хората с такъв вид пенсия са около 13 души.