ГЕРБ праща казуса "Морфов-Будинов" на Комисията за защита от дискриминацията (КЗД).

Това обявиха днес от пресцентъра на партията. КЗД е сезирана от бившата председателка на парламентарната група на партията Десислава Атанасова. Причината - фактът, че актьорът Евгени Будинов, бивш депутат от ГЕРБ, не участва в представлението "Хъшове" в Народния театър, режисирано от Александър Морфов. Като преди ден от ГЕРБ разпространиха откъс от запис, публикуван в сайта "Пик", в който пред актьори Морфов определя Будинов като "гербаджийски поклук, който го изхвърлихме от представлението...".

Както Клуб Z писа, действието се е развило през август, когато Будинов установил, че не е включен в разпределението на ролите за "Хъшове" и се обадил на режисора, за да попита защо. В разпространените кадри от репетицията Морфов разказва за този разговор.

Според Десислава Атанасова изказването представлява монолог на режисьора, което е своеобразно слово на омраза, с което той не само подбужда, но и разпространява и оправдава думите си спрямо Будинов на основата на политическата му принадлежност. 

"С изказването си Александър Морфов е осъществил дискриминация спрямо Евгени Будинов на основата на признаците "политическа принадлежност" и "убеждения" в сравнение с останалите актьори, участващи в постановката "Хъшове", които не принадлежат към политическа партия ГЕРБ и не споделят идеите и целите й", пише Десислава Атанасова и моли да се образува производство и да се установи налице ли е дискриминация по отношение на Евгени Будинов по признаци "политическа принадлежност" и "убеждения", както и да се наложат предвидените в закона санкции и принудителни административни мерки.

Видимо от записа, разпространяван от ГЕРБ чрез "Пик", той не е в своята цялост и това предизвика някои "питанки" в гилдията. Така например актьорът Валери Йорданов, който играе Бръчков в "Хъшове" и е присъствал на срещата с режисьора, посочи във фейсбук профила си, че видеото е умишлено орязано и че Морфов все пак се обадил на Будинов да го покани за постановката, но вторият бил заявил:

"Ти си голям творец и си свободен човек, а аз съм обвързан и материално зависим".

"На два метра зад Морфов, извън кадър е директорът... който щастливо и възторжено го слуша, (има доста свидетели и можем да потвърдим). Тази първа репетиция (и записът към нея) са правени в края на август. Когато директорът беше започнал "завръщането на Александър Морфов", което беше поставил като основна точка и креатив, в неговата "програма за кандидатстване" - разказва още Йорданов, като тук се визира директорът Васил Василев, който не е реагирал към онзи момент на изявлението на режисьора (според Йорданов).

Василев и Морфов към днешна дата са в открит конфликт заради назначаването на бившата пиарка на ДПС Велислава Кръстева за пиар на Народния театър "Иван Вазов". Режисьорът изразява несъгласието си и като драска вратите на кабинетите на директора и на Кръстева. 

Тук обаче Валери Йорданов пита:

"1. Манипулиран ли е записът (след като е отрязан финала на разказа)?

2. Как, откъде и от кой е изпратен, на определени политически-обвързани медии ?

3 (в едно). Цели ли се "политически линч", объркване и пренасочване от реалния проблем, използват ли се "изучени стари похвати" и... (най-важното за мен) - мога ли да отида до тоалетната на същия театър, без да се притеснявам, че там ще стана "звезда"???" 

Иначе според закона е забранена "всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна".

Като под пряка дискриминация се разбира "всяко по-неблагоприятно третиране на лице, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства", а под непряка "поставянето на лице или лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1 (гореизброените), или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими".

В общия случай наказанието е глоба, но може да се стигне и до съд.