На 13 октомври 2020 г. като премиер Бойко Борисов съобщава - донякъде изненадващо - че държавата зарязва проекта за АЕЦ "Белене", чийто горещ привърженик до този ден е бил, и започва 7-и енергоблок на "Козлодуй". Аргументите и до днес са в сферата на загадките...  Той прави съобщението в Козлодуй, придружен от лидерите на КНСБ и "Подкрепа" и министрите на финансите и енергетиката.

В типичния му стил, нещата бързо еволюират и още през януари 2021 г. съобщава, че...

"След 7-и ще отидем на реализацията и на 8-и реактор!"

Няколко години по-късно...

Не може да се отрече последователността на ГЕРБ обаче - няколко години по-късно. През януари парламентарната група на ГЕРБ внесе в Народното събрание (вече бивше) проект на решение, с което депутатите да възложат на Министерския съвет мандат за провеждане на преговори с правителството на САЩ за сключване на междуправителствено споразумение за изграждането на две нови ядрени мощности в АЕЦ "Козлодуй" с технологията АР-1000 на "Уестингхаус". Компанията, очаква се, ще достави и свежо ядрено гориво за пети блок на централата.

Проектът на ГЕРБ бе приет от мнозинството. Против гласуваха, разбира се, БСП и "Възраждане". От ПП се въздържаха. Всички останалии бяха "за".

По същество с решението на парламента Министерският съвет чрез министъра на енергетиката бе задължен в срок до 1 март 2023 г. да предприеме всички необходими действия "за изграждане на енергиен обект - ядрена централа за утвърдената от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Площадка номер 2 - блок 7 на АЕЦ "Козлодуй"."

Дали обаче ще стане точно така?

Както се казва - рано е да се каже. Поне седем са жалбите от "носители на вещни права", просто казано - собственици на имоти. Чиито проблеми, оказва се, не са изчистени относно площадката, на която трябва да се строи.

Административен съд-Враца в последните дни на януари тази година се произнася по дело 637/ 2022 г. То е заведено от дружеството, което трябва да изпълни 7-и реактор - "АЕЦ-Нови мощности" срещу отказа на кметицата Маринела Николова (ГЕРБ) да одобри подробен устройствен план  - план за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за територията на площадката, на която трябва да се случи централата. Проформа иначе въпросната площадка е одобрена със заповед още от февруари 2020 г. на председателя на Агенция за ядрено регулиране (АЯР) за "разполагане на ядрено съоръжение - ядрена централа".

Обаче... 

От фактите по делото излиза, че макар и след едно преработване на проекта, той изначално не получава одобрение не от кмета, а от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на Община Козлодуй. Въпросният експертен орган за отрицателното си становище изтъква, че веднъж след едни промени са уведомени заинтересованите лица, те са пратили възражения, които са основателни. На 14 юни м.г. (доста време след оптимистичното изказване на Борисов как едва ли не всеки момент влизат майсторите) експертният съвет се произнася:

"ОЕСУТ при Община Козлодуй намира направените възражения за основателни, тъй като възраженията са отправени от физически и юридически лица, собственици на имоти попадащи в обхвата на проектното предложение за "ПУП-ПРЗ за изграждане на нова ядрена мощност на площадка № * ", което ги прави възложители по смисъла на ЗУТ и носители на вещни права.

Предлага на Кмета на Община Козлодуй да не одобрява "ПУП-ПРЗ за изграждане на нова ядрена мощност на площадка № * ", до изясняване на вещните права и собственост между "АЕЦ - Нови мощности" ЕАД и всички собственици на имоти попадащи в засегнатите територии от плана. При липса на единодушно съгласие "ПУП-ПРЗ за изграждане на нова ядрена мощност на площадка № * " не може да бъде одобрен, освен ако не са на лице условията на специалния закон."

Кметицата на Козлодуй е типичен местен непоклатим сървайвър. Разказвали сме и друг път за забележителната ѝ оцеляваемост.

В крайна сметка АС-Враца се произнася в полза на ищеца "АЕЦ - Нови мощности" и отменя отказа на Николова. В решението на административните съдии пише, че тя, в защита на заповедта си - отказ да одобри ПУП, изтъква като основен аргумент споменатото отрицателно становище на общинския експертен съвет по строителство. А няма собствени мотиви, което се приравнява на "липса на мотиви". Освен това приема, че тя не е постановила ясен отказ за одобряване на ПУП, а само, образно казано, си е измила ръцете с общинския експертен съвет.

"... Като е уведомил (кметът) дружеството за решението на назначения от него ОЕСУТ, включително за съдържанието на решението му..., в което е посочено, че "при липса на единодушно съгласие ПУП-ПЗР не може да бъде одобрен", кметът на Община Козлодуй е поставил, като условие за издаване на изричен акт едно бъдещо несигурно събитие – "постигане на единодушно съгласие", и на практика е отказал да разгледа по същество отправено до него искане...

От съдържанието на писмото се установява, че всъщност с този акт Кметът заявява, че де факто приключва производството по одобрения ПУП-ПЗР, като отказва да се произнесе по същество и без да постанови надлежно мотивиран акт според законовите изисквания. По делото няма данни такъв акт да е издаден до момента."

По наша информация решението на АС-Враца се обжалва от кметицата пред ВАС.

Да си направим "Белене"

Иначе що се касае до проекта на ГЕРБ - той бе пратен в Конституционния съд от сдружените БСП и "Възраждане", които както стана ясно, гласуваха против приемането му. Мотивът: Народното събрание иззело функциите на изпълнителната власт. 

Технологията AP-1000 я имало само в Китай - никъде другаде по света - изтъкнаха двете партии, без да броят проектите в САЩ, заявените в Турция, Полша, Индия, Великобритания, Украйна и др. От левицата припомниха и, че компанията (факт) бе пред фалит през 2017 г. Това се случи заради рязкото скачане на разходите заради въвеждането на нови правила за безопасност след трагедията във Фукушима през 2011 г. Отделно сривът на цените на природния газ направи ядрената енергия по-малко конкурентна. Обявяването във фалит тогава бе в отговор и на загубите от строежа на две атомни електроцентрали в Грузия и Южна Каролина. Защо сме щели да преговаряме с американците, а не с канадците, атакуваха още хората на Корнелия Нинова и Костадин Костадинов, като тук се визира обявеното в края на миналата година намерение на две канадски компании да купят "Уестингхаус".

Така, вместо ядрените мощности в "Козлодуй", трябвало да се съживи (за пореден път) проектът за Втора атомна. По неясно какви точно данни, социалистът Борислав Гуцанов изчисли, че АЕЦ "Белене" ще струва само 10 милиарда лева (такива разчети имаше при кабинета "Борисов", когато темата пак стана актуална, като те надали имат общо със сегашната реалност). Новата технология щяла да ни излезе 30 милиарда. "Уестингхаус" я изчисляваше на близо 8 милиарда долара - пак много назад във времето.

За финал социалистите припомниха, че са реализирали цял референдум през 2013 г. Така е. Но макар зад него да прозираше въпроса искаме ли или не конкретно АЕЦ "Белене", той бе де факто следният: "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?". Т.е. ядрената енергетика изобщо, не само чрез реализацията на "Белене".