Блокчейн технологията играе важна роля в различни индустрии, от финансите и банкирането до управлението на веригата за доставки. Но една област, която е ключова за обществото, някак остава пренебрегната. Говорим за упражняването на гражданските права и по-специално провеждането на национални избори. Покрай поредните предсрочни избори, които ни очакват през април, тази тема е изключително актуална и наболяла. В тази статия ще разгледаме какви са предимствата и недостатъците на използването на блокчейн технологията за национални избори.

На пръв поглед идеята за използване на блокчейн при избори изглежда идеална. В края на краищата, блокчейн е децентрализиран, защитен от подправяне низ от блокове, който може да записва и проверява трансакции без нужда от централен орган. Това го прави идеална технология за гарантиране на честността и прозрачността на изборните резултати.

Но както при всяка нова технология, и тази има плюсове и минуси, които трябва да се вземат предвид. Нека разгледаме по-отблизо някои от потенциалните ползи и недостатъци от използването на блокчейн в национални избори.

Ползи:

Регистрация на гласоподаватели: базираните на блокчейн системи за регистрация на гласоподаватели могат да се използват за създаване на избирателни списъци, които да са устойчиви на манипулации. Самоличността на гласоподавателя може да бъде проверена чрез неговия уникален цифров подпис и след като се регистрира, може да се провери и избирателната секция чрез базирана на блокчейн система за цифрова идентификация.

  • Прозрачност и неизменност: блокчейн технологията позволява прозрачен и защитен от подправяне запис на всеки подаден глас. Всеки гласоподавател може чрез проверка на блокчейна да установи дали гласът му е записан правилно. Освен това, тъй като блокчейнът е децентрализиран, е трудно за един субект да манипулира резултатите.
  • Анонимност на гласоподавателите: друга полза от използването на блокчейн при национални избори е способността да се гарантира анонимност на гласоподавателите. Чрез използването на блокчейн гласоподавателите могат да гласуват анонимно, като същевременно гарантират, че гласът им е записан и преброен. Това става възможно чрез използването на криптографски техники. Например, гласоподавателят може да докаже, че има право на глас, без да разкрива самоличността си, като по този начин гарантира анонимността си.
  • Повишена избирателна активност: блокчейн технологията има потенциала да увеличи избирателната активност, като улеснява хората да гласуват дистанционно, като например чрез мобилно приложение. Това може да бъде особено полезно за българските граждани в чужбина и хора, които поради здравословни причини не могат физически да отидат до избирателните секции. Освен това, дигитализацията и децентрализацията биха стимулирали голям брой млади гласоподаватели да участват активно в изборния процес.
  • Спестяване на разходи: друга потенциална полза от използването на блокчейн в национални избори е спестяването на разходи. Тъй като блокчейн е децентрализирана технология, тя не изисква централен орган за проверка на гласовете. Това може да доведе до значителни спестявания на разходи за правителствата и изборните организации, тъй като елиминира необходимостта от скъпа и сложна инфраструктура, като например машини за гласуване и системи за изчисление.

Недостатъци:

  • Техническа сложност: внедряването на блокчейн технология в национални избори може да бъде сложен и бавен за изпълнение процес. Това изисква значителна инвестиция в ресурси и експертиза и винаги има риск от технически повреди или други проблеми.
  • Застаряващо население: по данни на НСИ от края на 2020 г. делът на лицата на възраст 65 и повече години в България е 22%. Тази голяма част от населението е твърде далеч от блокчейн технологиите. За да се промени това е нужен огромен финансов и времеви ресурс, който да служи за обучение и усвояване на предимствата от технологията.
  • Съображения за сигурност: въпреки че блокчейн се счита за сигурна технология, той не е имунизиран срещу хакерство или други пробиви в сигурността. Това е проблем, когато става въпрос за съхраняване на чувствителна информация като данни за избиратели и изборни резултати. 
  • Измами с гласоподаватели: вече споменахме, че блокчейн може да помогне за предотвратяване на определени видове измами на гласоподаватели, но той не елиминира напълно възможността за такива. Възможно е някой да подкупи или да принуди гласоподавателите да гласуват по определен начин, който не би бил открит от базирана на блокчейн система за гласуване.
  • Поверителност: друг потенциален недостатък на използването на блокчейн в национални избори е поверителността. Чрез използването на блокчейн данните за гласоподавателите могат да бъдат споделяни с други страни, което потенциално може да компрометира поверителността на избирателите. Например, ако се използва базирана на блокчейн система за гласуване, данните на всеки гласоподавател ще се съхраняват в блокчейна и ще бъдат достъпни за всеки с разрешение за достъп до системата. Това може да включва политически партии, правителствени агенции и дори хакери. Освен това, ако самоличността на избирателя не е защитена от анонимност, неговата история на гласуване може да бъде проследена и използвана за целенасочена реклама или дори манипулация.
  • Правни и регулаторни предизвикателства: Използването на блокчейн в национални избори би повдигнало редица правни и регулаторни предизвикателства, които трябва да бъдат разгледани. Например, би било необходимо да се гарантира, че системата за гласуване отговаря на всички съответни закони и разпоредби, като тези, свързани с неприкосновеността на личния живот на избирателите и почтеността на изборите. Освен това ще бъде необходимо да се гарантира, че системата за гласуване е справедлива и безпристрастна, и, че не облагодетелства нито една конкретна политическа партия или кандидат.

В заключение ще кажем, че трябва да бъдат взети под внимание всички предимства и недостатъци, преди да се вземат каквито и да било решения. Освен това е важно да се отбележи, че блокчейн все още е сравнително нова технология и са необходими повече изследвания и разработки, за да стане приложима за национални избори. Блокчейн не е единственото решение за гарантиране на честността и прозрачността на изборния процес и неговото прилагане трябва да се проучи заедно с други решения като гласуване на хартиен носител, биометрично удостоверяване и цифров подпис. Също така си струва да се има предвид, че блокчейн технологията може да е по-подходяща за конкретни аспекти на изборите, а не за целия процес.

Повече информация за блокчейн технологията и различните ѝ приложения може да откриете на xChange.bg - платформа за покупка, продажба и обмен на криптовалути, която предлага единственото българско мобилно приложение на пазара и се стреми да бъде най-прекият път към Биткойн и криптовалутите в България.