Върховният касационен съд (ВКС) определи вчера в свое тълкувателно решение, че българското право не позволява съдът да позволи на транссексуален човек да смени юридически пола си.

Решението е сред най-оспорваните на съда досега - 28 върховни съдии са го подкрепили, 21 са го подписали с особено мнение.

До момента нямаше ясен законов път за смяна на пола по административен ред - но хората с транссексуални състояния, чиято полова идентичност (или джендър идентичност) не съвпада с биологичния пол, имаха възможност да сменят пола си в ГРАО и личните си документи. Определени текстове в Закона за гражданската регистрация позоляваха данните за гражданско състояние да се променят по съдебен път. В добавка, съдиите основаваха решенията си на Европейската конвенция за правата на човека и на практиката Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

За тази процедура няма ясно разписани правила, но още от 90-те насам някои съдии разработват своя практика - като например искат диагноза за полова дисфория (медицинското състояние на разминаване на половата идентичност и биологичния пол) на лицето, което иска смяна на пола, изискване за поне 2 години хормонална терапия, и други.

Както става ясно от решението на ВКС обаче, решението на Конституционния съд по казуса с Истанбулската конвенция обаче вече изключва тази опция. 

Според КС в българската конституция думата "пол" се отнася само и единствено до биологичен пол. Като КС от една страна заявява, че тълкуването му не трябва да предрешава изхода на подобни дела, от друга - че всички държавни органи са длъжни да зачетат тезата, че "пол" в Конституцията и законите е биологичен термин.

Така са го разчели и мнозинството в Гражданската колегия на ВКС:

"Конституцията и цялото българско законодателство са изградени върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид, полът е детерминиран по рождение и се изгубва със смъртта, като „понятието „пол“ има смислово приложение и обуславя конституционния статус на физическите лица във връзка със социалните отношения и конкретно с институтите на брака, семейството и майчинството“, изтъкват те.

Разбира се, биологичният пол не е възможно да бъде променян, затова решението на КС задължава ВКС да приеме, че не е допустима и юридическа промяна на пола. Транссексуалните хора могат да вземат хормони, да си направят операция, и външно да са неотличими от пола, към който преминават, но на генетично ниво остават пола, който имат от зачеване.

Друга причина, която посочват от ВКС, е че промяната на пола на едно лице засяга децата и брачния партньор - което означава, че може да се стигне до ситуацията да е налице брак между хора от един и същи пол, което Конституцията не позволява.

"Промяната би засегнала чужда правна сфера, и то без последиците да са изрично предвидени в действащото право“, подчертават върховните съдии.

ВКС не изключва възможността полът да се променя юридически - но само при "детайлна законодателна уредба, каквато към момента липсва". Т.е. върховните съдии хвърлят топката в Народното събрание.

Важно е да се отбележи, че България вече е осъдена от ЕСПЧ заради немотивирани откази за смяна на пола. Според съдът за правата на човека в Страсбург това нарушава правото на личен живот на транссексуалните хора, гарантирано от Европейската конвенция за правата на човека.

Ето и пълният текст на тълкувателното решение на ВКС: