Прокуратурата е прекратила наказателно производство по "Осемте джуджета", защото не е открила престъпление. И то по отношение на едно далеч от всеобхватно разследване по случая. Държавното обвинение не е счело за нужно да се занимава с казуса как се завзема бизнес в неговата цялост, но дори и това, което е установила по само един сегмент от него - изнудване е закана за убийство, показва, че си е "оставила ръцете". И сега й се налага да си доработи.

Това става ясно от съобщение от Антикорупционниия фонд (АКФ), автор на разследването "Осемте джуджета", който днес публикува определение на Софийския градски съд (СГС).

От определението от 23 февруари 2023 г. става ясно, че прокуратурата е водила и прекратила наказателно производство по част от обстоятелствата, изложени в разследването "Осемте джуджета", което АКФ публикува преди близо три години. Осем месеца след началото на разследването, на 24 октомври 2022 г., Софийска районна ппрокуратура (СРП) прекратява досъдебното производство с мотив "липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление." Това постановление е отменено от съдия от Софийски районен съд (СРС), тъй като съдът не се съгласява с извода на прокурора, че няма достатъчно доказателства за престъпление.

Незабавно прокурор при СРП протестира срещу това решение на първоинстанционния съд - казоно просто, настоява да се прекрати разследванто. СГС обаче потвърждава отмяната на постановлението за прекратяване, т.е. - връща делото на прокурора за продължаване на разследването.

Завземане на бизнес

Разследването "Осемте джуджета" разкри данни за това как в България се постига неправомерно влияние за уреждане на юридически конфликти и се правят опити за завземане на бизнес чрез участието на правоохранителните органи. Историята разказва за намесата на група около бившия ръководител на Столичното следствие Петьо Петров, известен като "Еврото", в спора на собствениците на производителите на асансьори "Изамет" баща и син Илия и Явор Златанови. След като първоначално предлага услугите си на Илия Златанов за уреждане на конфликта чрез използване на влиянието на Петров в правоохранителните органи, впоследствие групата около него предприема действия по завладяване на бизнеса на спорещите страни.

Прокуратурата никога не е обявявала каквито и да било разследващи действия по обстоятелствата, изложени във видео-поредицата и правните анализи от АКФ, а само предварителна проверка с неизвестен краен резултат, посочват от АКФ. Напротив, в свои медийни изяви и главният прокурор Иван Гешев, и ръководителката на вече закритата Специализирана прокуратура Валентина Маджарова публично неглижираха "Осемте джуджета".

Сега от определението на СГС става ясно, че някакво официално разследване все пак е започнато, макар и с огромно закъснение, като то е засягало една много малка част от изнесените от АКФ обстоятелства.

С постановление на Софийска районна прокуратура (СРП) от 25 февруари 2022 г. е образувано досъдебно производство за изнудване чрез заплаха с убийство спрямо Илия Златанов, осъществено на 8 април 2020 г. в София. Това съвпада с разказа на Златанов пред АКФ за конкретна негова среща през април 2020 г. с тогавашната съпруга на Петров - Любена Петрова, една от препоръчаните му от Петров адвокатки – Десислава Коцева, и собственика на "Делта гард" Димитър Спасов – Митко Каратиста.

За тази среща Златанов твърди, че му било казано, че всичко, което е негово, е вече тяхно и трябва да бъде благодарен, че е жив, като репликите били съпроводени с показване на пистолет. Изискали от него да отидат при нотариус, където отново да подпишат всички документи за прехвърляне на собствеността на Златанов върху частта от групата дружества "Изамет". Почувствал се заплашен за живота си, Илия Златанов напуснал страната дни по-късно - на 12 април 2020 г.

"Тови би довело до предварително възприет краен извод"

Както стана ясно, осем месеца след началото на разследването СРП е прекратила досъдебното производство за принуда с мотив "липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление". Това постановление е отменено от СРС, тъй като съдът не се съгласява с извода на прокурора, че макар и да е извършено всичко необходимо за установяване на релевантните по случая факти, няма достатъчно доказателства за престъпление. Дават се насоки да се разследва и закана за убийство.

След протест на прокурора при СРП срещу това решение на първоинстанционния съд, СГС потвърждава отмяната на постановлението.

От изложеното в съдебния акт на СГС, който единствено дава някаква публично достъпна информация по случая, става ясно, че разследването на СРП е било фокусирано само върху описаната среща през април 2020 г. Поради противоречивите показания на различните участници в нея, прокурорът е счел за невъзможно да установи по категоричен начин случилото се в действителност.

На обратното мнение обаче са съдиите от СРС и СГС, според които е било възможно и събиране на контролни доказателства за проверка на различните версии с цел кредитиране на една от тях, което не е сторено от ръководещия разследването прокурор. Така в определението четем, че не е правена проверка има ли запис от камери в заведението, не са разпитани всички възможни свидетели, не е искана психологична експертиза за скрилия се в чужбина Златанов, "която има сериозна доказателствена стойност по такъв вид дела и често дава отговор на достоверността на изложеното и евентуално първопричината за възникналите страхови представи у пострадал". 

"Следва по-насетне да се прецени изключително внимателно, дали в действителност има данни за редовно носене на оръжие от страна на св. П. (Любена Петрова), която сама споделя, че е посещавала често определени заведения, била е с определен кръг хора, което ведно със справка от СДВР, служба КОС може да насочи разследването в определена посока" - дава още насоки за пропуските съдът.

"Освен гласни доказателства, по делото е събран и друг доказателствен материал, за който не е достатъчно само да бъде посочено, че е събран, а да бъде надлежно, ясно и аналитично преценен дали е кредитируем или не и чия теза подкрепя в крайна сметка. Въззивният съд споделя виждането на СРС, че не са изчерпани всички процесуално-следствени способи за събиране на доказателства, едва след което прекратяването на наказателното производство би се явило законосъобразно" - смята ооще СРС. 

И посочва в заключение, с намек, че обвинението предпоставя изхода и заема страна:

"Неправилно е виждането на прокурора изначално да приеме, че и при извършване на посочените от СРС и препотвърдени от СГС действия би се стигнало до същия фактически и правен извод, тъй като тови би довело до предварително възприет краен извод, което винаги поставя под съмнение не само обективността и безпристрастността на ръководно-решаващия орган, но и стойността на изготвяния от него краен акт."

Големите липси

Все пак СГС се произнася по конкретното производство. А както стана ясно, има големи липси по отношение на цялостно разследване по "Осемте джуджета" (или поне обществеността да знае да има такова). 

"Започването от СРП на наказателно производство само за този единичен случай на предполагаемо изнудване означава, че всички други обстоятелства, изложени във видео-поредицата "Осемте джуджета", например:

  • поведението на всички замесени длъжностни лица от прокуратурата по време на целия казус с конфликта около групата дружества "Изамет", включително неправомерното разпореждане с веществени доказателства на голяма стойност; 
  • охраната от служители на МВР в продължение на години на неформалния офис на Петьо Петров ресторант "Осемте джуджета"; 
  • всички конкретни предполагаеми престъпни действия спрямо семейство Златанови; 
  • легалните доходи и имотното състояние на Петьо Петров и свързаните с него лица

или са оценени като изначално негодни да предизвикат наказателно разследване, или евентуално са се разследвали или се разследват в пълно информационно затъмнение (както и в този случай) от друга прокуратура или прокуратури", коментира Андрей Янкулов, старши правен съветник към АКФ.