12% от хората по света ползват електроенергия, генерирана от слънчеви или вятърни паркове, сочи доклад на британския енергиен тинктанк Ember. А в държавите от Евросъюза цели 22% са на чиста енергия.

Това е увеличение с 2% в световен мащаб спрямо 2021 г. Важно е да се отбележи, че статистиката на Ember покрива потреблението от 78 държави, които обаче покриват 93% от световния пазар. По всяка вероятност останалите 7% ползват предимно изкопаеми горива.

Според експертите обаче се очаква тази година да се достигне историческият максимум за употреба на този тип енергия и от следващата година тя да започне плавния си спад по пътя ни към напълно чист добив на електричество.

Слънчевите централи се развиват по-бързо - тази година са с 24% повече капацитет спрямо 17% при вятърните. Но вятърните паркове имат предимство до момента - за последната година са генерирани с 245 тераватчаса повече слънчева енергия и 312 тераватчаса вятърна.

Любопитно, но може би очаквано, е че най-много нова чиста енергия има в Китай - държавата, която употребява и най-много въглища. Те остават най-ползваният източник на енергия в световен мащаб - 36% от нея се произвежда с изгарянето им.

Очаква се енергийният сектор да стигне въглеродна неутралност около 2040 г., а пълна въглеродна неутралност на световната икономиката като цяло ще видим до 2050 г.