От 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2022 г., ще бъдат повишени с 12%. Това предвижда разработеният от служебното правителство проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г. (Бюджетът на ДОО винаги е първият препъникамък пред парламента всяка година - при приемането на "големия" бюджет - общо за цялата държава, б.р. на Клуб Z).

Това съобщи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров пред журналисти преди днешното заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на което законопроектът беше утвърден, информира БТА.

Той обясни, че предложеното увеличение се формира от сбора от 50% от нарастването на индекса на потребителските цени и 50% от ръста на средния осигурителен доход през 2022 г., както е регламентирано в Кодекса за социално осигуряване.

Със законопроекта се предлага минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се увеличи от сегашните 467 лв. на 523,04 лв., което е ръст с 12%. С повишението размерът й ще надхвърли линията на бедност в България. Средната пенсия ще нарасне с 16,8% и се очаква да достигне 788,20 лв.

„Проектът на бюджета е разработен въз основа на действащото законодателство и гарантира социалните права на хората. Той не предвижда намаляване на социално-осигурителни обезщетения и орязване на права“, подчерта министър Лазар Лазаров.

„Служебното правителство винаги е споделяло, че разработването на бюджетните закони следва да бъде на база действащото законодателство. Всичко останало, което предвижда нови политики и мерки, следва да бъде осъществено от редовен кабинет и ясно парламентарно мнозинство, които носят отговорност за взетите политически решения и техните въздействия върху публичните финанси“, добави той.

Вицепремиерът обясни, че в проекта на бюджет на ДОО за 2023 г. е предвидено  финансирането на предприетите мерки за увеличенията на пенсиите през 2022 г. и за предстоящото осъвременяване от 1 юли.

„Това ще увеличи разходите за пенсии с почти 3,7 млрд. лв. или с 23,6% в сравнение с 2022 г. Общият размер на планираните разходи в системата на Държавното обществено осигуряване за 2023 г. ще е близо 21,8 млрд. лв. Около 11 млрд. лв. ще са приходите от осигурителни вноски. Това означава, че за изплащане на пенсиите и социално-осигурителните обезщетения ще бъде необходим трансфер от страна на държавния бюджет от малко над 10 млрд. лв.“, каза още  Лазаров.   

Размерът на осигурителните вноски и разпределянето им между осигурените лица и осигурителите не се променят. Предвижда се увеличение на разходите за профилактика и рехабилитация с 3,2 млн. лв., което ще позволи около 5000 осигурени допълнително да се възползват от тази програма“.

Със закона за бюджета ще се вдигнат и минималните осигурителни прагове. Те по принцип се равняват по минималната заплата, която стана 780 лв. от 1 януари, но заради липсата на бюджет останаха разделени от нея и в момента все още са 710 лв., колкото са от 1 април 2022 г.