Когато страната ни е информирала Европейската комисия (ЕК), че не желае да изпълни заложената цел от 40 процента намаляване на емисии, отговорът на ЕК е бил, че ако не се изпълнят поетите от нас ангажименти, то страната ни няма да получи плащания от общо 17-18 млрд. лева.

Това каза служебният министър на енергетиката Росен Христов по време на днешното му изслушване в Народното събрание относно отчет и информация за предприетите и планирани действия във връзка с изпълнение на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерски съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, прието на 12 януари 2023 г., съобщава БТА. 

По думите на министъра в тази сума влизат парите от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), тези от REPowerEU, както и от териториалните планове за справедлив преход. Той твърди, че този план е подписан в последния ден на последното редовно правителство, като в момента той се предоговаря, което е по-трудна задача. 

"Ако ние просто се откажем от тази цел, държавата губи от порядъка на 17-18 млрд. лева", заяви Росен Христов.

Европейската комисия е отговорила, че има три опции, добави министър Христов. 

"Първата опция е България да се откаже от заложените в ПВУ цели, тогава ЕК също ще откаже плащанията. Втората опция е страната ни частично да изпълни целите, като ще получи частично плащане. Третата опция е да се реформират целите, като може да не се изпълнят заложените в плана намаляване с 40 процента на емисиите, но това да се замести с ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Целта е общо да се постигне някаква декарбонизация", изтъкна Христов.

Според министър Христов първата и втората опции са неприемливи. Затова той е на мнение, че може частично да се намалят въглеродните емисии и да се внедрят ускорено ВЕИ, което да компенсира разликата в тези емисии, които не може да се намалят. 

"Именно в тази връзка се обсъждат различни варианти за ускорено изграждане на различни видове възобновяеми енергийни източници, включително и на териториите и на мините", добави служебният енергиен министър.