След като Агенцията по вписванията възпря за втори пореден път т.нар. скрита приватизация на Пловдивския панаир от бизнесмена Георги Гергов и казусът в момента е в апелативния съд; след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за специален закон, в който да се запишело, че на мястото на Палатата не може да се построи и една "къщичка за птички", сега на ход бяха депутатите.

Но не за приемането на специален закон, а за едно решение, с което държавата евентуално може да си върне акциите, дадени от нея на Община Варна.

Проектът за решение е в деловодството на парламента, внесен от народни представители от Пловдив и Варна от групата на "Продължаваме промяната-Демократина България".

То бе прието днес от комисията по правни въпроси с 15 гласа "за" и без дискусия.

Накратко с него се възлага на Министерство на икономиката да "предприеме всички необходими действия пред "Централен депозитар" АД по вписване и прехвърляне на 16 314 400 броя акции от Община Варна в полза на държавата от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД във връзка с валидно сключен Договор за дарение през 2017 г.". С други думи: държавата автоматично да си върне акциите, които в посочената година общинският съвет в морския град взе решение да й върне, но кметът Иван Портних (ГЕРБ) така и не се съобрази.

Както е известно, през 2016 г. кабинетът "Борисов" прехвърли на Пловдив и Варна собствеността върху държавните акции от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД. Пловдив получи 20,63 процента от капитала, а Варна - 28,9 на сто. Малко по-късно обаче кметът на Варна Портних реши да ги прехвърли на дружеството на Гергов "Пълдин туринвест". Още през 2017 г. варненският общински съвет взе решение да подари акциите си на държавата, но това така и не се случваше, като по предложение на Портних през 2021 г. ОбС взе решение да прехвърли своите акции в "Пълдин". Т. е. дружеството на Гергов да придобие контрола над панаира с дял от 79,2 на сто.

В крайна сметка Гергов успя, подпомаган с различни решения и от кметовете в Пловдив и Варна, и на общинските съвети, а заради Агенцията по вписванията казусът пак е в съда, след като тя обжалва уж окончателното и неподлежащо според окръжния съд решение, което бе в полза на Гергов. 

Депутатите от ПП-ДБ обаче разглеждат съвсем различна хипотеза. Те се позовават на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за да обосноват, че решението на общинския съвет от 2017 г. за връщането на акциите на държавата на практика е това, което е в сила. "Според правилата на ЗЗД договорите се считат за сключени при наличието на две съвпадащи насрещни волеизявления" (в случая и държавата, и ОбС искат дадените безвъзмездно година по-рано акции да бъдат върнати безвъзмездно).

"При наличието на вече сключен договор, за който не се изисква писмена форма, Общински съвет - Варна не би могъл да оттегли съгласието си като отмени горепосоченото решение, включително и поради това, че то не е било изпълнено от кмета на общината. Сключен договор за дарение може да бъде развален единствено в специфично предвидени случаи, изрично уредени в чл. 227 от ЗЗД." (Казусът с ппанаира не попада в нито една от описаните в този член хипотези).

Припомняме, че малко по-рано този месец варненската апелативна прокуратура отмени отказ за раследване на свои колеги и започна такова около историята с Панаира. Разследванто е срещу Портних за евентуално престъпление по служба. А отказ за разследване срещу кмета от ГЕРБ е бил постановен от Специализираната прокуратура през 2021 г. Разследването е заради бездействието на Портних с връщането на акциите на Пловдивския панаир на държавата.