Както и бе обещал - Иван Гешев започва каскада от атаки пред Конституционния съд. Макар, че той даде заявка, че ще атакува промените в НПК и ЗСВ, касаещи главния прокурор (които още не са обнародвани в Държавен вестник, б.р.), първото му искане от тази седмица е за задължително тълкуване на Конституцията, свързано с Висшия съдебен съвет.

То е по три въпроса. Най-интересен изглежда третият:

"Конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители в органите на съдебната власт."

Фактически Гешев удря по легитимността на решенията на кадровиците, които - както знаем - сякаш са напът да прекратят предсрочно мандата му::

"... Настоящият състав на ВСС продължава да функционира извън мандата, определен в Основния закон. Това поставя въпроса за легитимността на неговите решения, а съмненията за тяхната валидност застрашават правната сигурност", се посочва в искането до Конституционния съд.

Другите два въпроса са по тема, която сякаш вече е по-скоро коментирана от КС през м.г. - макар и това да предизвика много спорове. То е свързано с особената ситуация в 25-членния иначе съвет.

През лятото на 2022 г. на свои събрания, съдиите прокурорите и следователите избраха своите попълнения за бъдещия съвет - 11 души, т.нар. професионална квота. Парламентите оттогава обаче така и не са избрали своите 11.

Затова Гешев сега пита:

"прекратяват ли се функциите на съвета с изтичане на мандата му (което трябваше да стане още на 3 октомври, 2022, б.р. на Клуб Z) и допустимо ли е да се формира нов с избраните през 2022 г. членове от професионалната квота на съдиите и прокурорите заедно с членовете по право – председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) и главният прокурор."

Последното е на практика въпрос: не може ли да заработи някакъв хибриден, 14-членен вариант - избраните 11 нови, плюс "тримата големи" в съдебната власт (председателите на ВКС, ВАС и главният прокурор).

На 27 септември Конституционният съд вече се произнесе, че въпреки особената ситуация ВСС трябва да остане да действа след мандата (това продължава вече близо 8 месеца). А с приетото в петък от НС - че проведените през миналата година избори на съдии, прокурори и следовател, се "зачеркват", със сигурност би осигурило на сегашните кадровици още доста месеци функциониране.

Загрижено, Гешев пише:

"Под съмнение се поставя законността на действията на Висшия съдебен съвет, а оттам и на съдебната власт."

Ето и оригиналния текст на съобщението на прокуратурата:

Главният прокурор с искане за тълкуване на Конституцията относно мандата и функциите на ВСС

Главният прокурор внесе искане в Конституционния съд (КС) за задължително тълкуване на чл.130, ал.4, изр.1 от Конституцията на Република България (КРБ).

В искането се поставят три основни въпроса, свързани с най-представителния орган на съдебната власт - Висшия съдебен съвет. Два от въпросите са - прекратяват ли се функциите на съвета с изтичане на мандата му и допустимо ли е да се формира нов с избраните през 2022 г. членове от професионалната квота на съдиите и прокурорите заедно с членовете по право – председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) и главният прокурор.

Третият въпрос е - конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители в органите на съдебната власт.

В искането се посочва, че отправеното питане за задължително тълкуване е от изключително значение за формирането и функционирането на ВСС. То се отнася до реален проблем – най-висшият кадрови орган на съдебната власт функционира извън мандата си, въпреки че е налице избор на членове от професионалната квота.

Конституционно установеният мандат на членовете на ВСС е 5 години. Сега действащият Висш съдебен съвет е конституиран на 03.10.2017 г., а мандатът му е изтекъл на 03.10.2022 г.

В периода 4 юни - 9 юли 2022 г. на общи събрания на съдиите (18.06 и 25.06.2022г.), на прокурорите (02.07. и 09.07.2022г.) и на следователите (04.06. и 11.06.2022г.) са избрани 11 нови членове на ВСС. До настоящия момент обаче те не са встъпили в длъжност, тъй като Народното събрание не е упражнило правомощията си да избере останалите нови 11 члена на кадровия орган на съдебната власт. Така настоящият състав на ВСС продължава да функционира извън мандата, определен в Основния закон. Това поставя въпроса за легитимността на неговите решения, а съмненията за тяхната валидност застрашават правната сигурност, се посочва в искането до Конституционния съд.

В искането на главния прокурор до Конституционния съд се прави преглед на различните интерпретации за възможни решения на проблема с изтеклия мандат на настоящия ВСС и неговата легитимност да взема кадрови решения. Обръща се внимание на практиката на КС, включително на решение №12 от 27.09.2022 г. на КС по к. д. № 7/2022г. В него изрично е посочено, че „конституционно предвидените правомощия на държавни органи не могат да се отнемат с бездействие на друг орган, който е отговорен за тяхното конституиране и Народното събрание не прави изключение“.

Главният прокурор обръща внимание, че несъщинското удължаване на мандата на Инспектората на ВСС е определено от Конституционния съд като „защитен механизъм, приложим в изключителни ситуации, при който не са избрани членовете на състава на определен колективен конституционно установен орган, минимално необходими, за да функционира“. В случая обаче е налице избор на членовете от професионалната квота на ВСС.

Наличието на противоречия и различни тълкувания на разпоредбата на чл.130, ал.4, изр.1 от Конституцията застрашава реално правната сигурност и засяга важни обществени отношения. Под съмнение се поставя законността на действията на Висшия съдебен съвет, а оттам и на съдебната власт, се посочва в искането за тълкуване, отправено до Конституционния съд.