В проекта на ДПС за изменения в Конституцията има "капани", заяви Велислав Величков от "Правосъдие за всеки". Гражданската инициатива е партньор на "Продължаваме промяната-Демократична България", като вчера заедно представиха своите предложения за промени в основния закон. 

Какво предвижда проектът на Движението и има ли в действителност капани?

ДПС още в рамките на миналия парламент обяви, че е разработило свои текстове, консултира ги в Брюксел и ги представи и в този. Партията няма необходимите 60 депутатски подписа, за да внесе отделен проект, но нагласата е, че ще той бъде взет предвид наравно с тези на ПП-ДБ и ГЕРБ (която все още не е представила своя). 

Главният прокурор - без влияние, но с фиксирано следствие

Както Движението публично анонсира, предлага ограничаване на правомощията на обвинител номер едно. Факт, промяната гласи, че главният прокурор ще осъществява методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, като е премахнат сегашният текст, че осъществява и надзор за законност - с който може да ревизира актовете на подчинените си, да възобновява прекратени дела.

ДПС извежда и пред скоби, че следствието е в системата на структурата на прокуратурата, а не на "съдебната власт", както е в Конституцията.

Този текст е любопитен с това, че според тълкуване на Конституционния съд дейноста на НСлС се определя със закон, т. е. е в правомощията на парламента да определя къде ще се позиционира службата (сега е под шапката на държавното обвинение). Следствието не е строго фиксирано в основния закон, затова е посочено само, че е част от "съдебната власт", въпреки че се възприема като част от обвинението, в т. ч. чрез сегашните разпоредби, които предвиждат да има квота на следователите в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Покрай него обаче в този парламент избухна скандал - след като  ГЕРБ, ДПС, "Възраждане" и "Има такъв народ" решиха "по втория начин", ad hoc, да приемат прясно отхвърлено предложение на "Възраждане", с което извадиха НСлС от опеката на обвинението. Тогава това се възприе като знак на благодарност за преживения катарзис в отношенията си с Иван Гешев шеф на следствието и зам. главен прокурор Борислав Сарафов. На закона бе наложено вето, с което мнозинството в крайна сметка реши да се съобрази. (Впоследствие Сарафов бе "възнаграден" от Прокурорската колегия на ВСС като стана и. ф. главен прокурор, а сега тя го пази и от разследване по новия механизъм).

Два съвета, но с какво мнозинство?

Сегашните прокурорска и съдийски колегии на ВСС да станат съответно Съвет на прокурорите и Съвет на съдиите предлага още ДПС. Тук "дяволът е в детайлите".

От Движението не са се съобразили с препоръките на Брюксел за по-слабо представена професионална квота що се отнася до прокурорския съвет. Предлагат той да се състои от 13 членове - 6-ма избрани сред обвинителите въз основа на териториално представителство, 1 член, избран пряко от следователите, и 6 членове, избрани от Народното събрание. Това прави доминанта на 7-те от професионалната квота спрямо 6-те от парламентарната.

Що се отнася до Съвета на съдиите, там е спазена препоръката за точно обратното - повече проофесионална и по-малко политическа квота. Съветът на съдиите ще се състои от 13 членове, 7 от които избрани пряко от съдиите въз основа на териториално представителство, и 6-ма, избрани от Народното събрание. 

Най-големият "капан", за който Величков говори обаче се съдържа в следния текст:

"Съветът на съдиите и Съветът на прокурорите приемат своите решения с мнозинство, не по - малко от 9 гласа."

Това на практика прави съдийския съвет зависим от парламентарната квота. "Елиминира се мнозинството от съдии, избрани от съдии", коментира Величков.

Пак пленум

За разлика от проекта на ПП-ДБ, който дава самостоятелност на двата съвета, този на ДПС запазва пленума. Сменено е името - на Висш съвет на магистратурата.

Все пак този нов-стар пленум ще решава за ограничен кръг от въпроси - приема бюджета на съдебната власт, организира квалификацията на магистратите, решава общи организационни въпроси, управлява недвижимите имоти (В проекта на ПП-ДБ последното се връща под шапката на Министерството на правосъдието, както бе до 2015 г.).

Т. е. отнемат му се важни кадрови правомощия , като решенията за прекратяване на мандата на член на ВСС, както и да прави предложение до президента за назначаване и освобождаване на "тримата големи". Последното е по повод на свързано предложение на Движението - главният прокурор и председателите на ВКС и ВАС да не са членове на съответните съвети. В момента те са такива по право.

Указът остава, Инспекторатът - отделен

В този смисъл е и друго предложение на Движението е, председателят на ВКС, председателят на ВАС и главният прокурор да се назначават и освобождават от съответните съвети, не от пленума им, както е в момента. Но както стана ясно - с изискуемо квалифицирано, а не обикновено мнозинство.

Последното е любопитно, защото с въвеждането на механизма за разследване на главния прокурор този юни, бе направена и поправка в Закона за съдебната власт, която на практика направи възможно освобождаването на Иван Гешев. Допреди нея той можеше да бъде отстранен от пленума със 17 гласа, а след нея - с обикновено мнозинство от 13 гласа. Гешев бе освободен с 16:4.

За разлика от ПП-ДБ обаче партията не премахва ролята на президента, който сега издава указ за назначаването, като еднократно може да направи това (както се случи за последно с Гешев). Запазва и мандатите на "тримата големи", които са 7-годишни. В проекта на обединението са намалени до 5.

Инспекторатът, който сега е структура в рамките на ВСС, се обособява в отделна единица - Инспекторат на съдебната власт, който пак ще се състои от главен инспектор и десет инспектори, избирани от парламента с 2/3 от гласовете.

По отношение на Инспектората вчера стана ясно, че се чакат специално разработени от ГЕРБ текстове в нейния проект.

Механизмът - и за "тримата големи"

В проекта си за изменения на Конституцията ДПС предлага свой прочит на механизма за разследване на главния прокурор (Припомняме - вече приет след усилията на две правителства - редовно и служебно - и одобрен от Брюксел на всички нива. Но все пак трябва да се отчете, че проектът на ДПС датира отпреди това). От текстовете е видно, че Движението го разпростира не само до обвинител номер едно, но и до председателите на двете върховни съдилища, който да бъдат разледвани от обвинител от ВКП, определен чрез жребий от Съвета на прокурорите:

"При наличие на данни за извършено престъпление от общ характер от председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор, Съветът на прокуратурата определя на основата на случаен подбор независим прокурор с не по-малко от 25 години стаж като магистрат измежду прокурорите от ВКП.

За независим прокурор може да бъде определен прокурор с най-високата комплексна оценка от последното атестиране, който през предходните пет години не е бил наказван за извършено дисциплинарно нарушение. 

Независимият прокурор осъществява разследването и участва в съдебното производство, в случаите на повдигнато обвинение."

Това е старо желание и на ГЕРБ, и на Движението - "импийчмънтът" да не се ограничава само до Главния. Аргументите за обратното винаги са били делото "Колеви срещу България", което се отнася за безконтролността на обвинител номер едно, както и че сега има ясен ред за търсене на отговорност на съдиите, в т.ч. на двамата върховни административни ръководители.

Както Движението бе анонсирало по-рано, с проекта си въвежда и индивидуалната конституционна жалба. Това ще става опосредствано. Гражданите ще могат да сезират Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закон, нарушаващ техните основни права и свободи чрез ВКС и ВАС, когато другите съдебни органи при разглеждане на правните спорове откажат да приложат пряко конституционните норми, или когато въпреки направено искане от заинтересованите лица не повдигнат пред върховните съдилища въпроса за противоконституцонността на приложимия закон. ВКС и ВАС не могат да отклонят направеното искане за сезиране на Конституционния съд.